Sivile stillinger

I dag er cirka en tredel av Forsvarets ansatte sivile, og denne kombinasjonen av militær og sivil kompetanse gir organisasjonen en unik bredde.

Forsvaret søker stadig etter solide fagfolk, og det er særlig behov for økonomer, jurister, samfunnsvitere, IKT-personell og andre yrkesgrupper med relevante fagbrev og sertifikater.

Forsvarets medarbeiderundersøkelser viser at trivselen hos våre ansatte er høy, og karriereutvikling er satt høyt på agendaen. Ved å jobbe i Forsvaret har du derfor en rekke muligheter for å gjennomføre etter- og videreutdanning.