Om øvelsen

16 000 soldater fra 16 nasjoner vil øve i nord-norske vinterforhold fra Tjeldsund i sør, til Finnsnes i nord.

Deltakende nasjoner

I tillegg til Norge deltar 15 nasjoner på øvelsen. Det kommer styrkebidrag fra Belgia, Canada, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Litauen, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, USA, Tyskland og Storbritannia. Bidragene er i form av sjø-, land-, luft- og spesialstyrker. I tillegg kommer deltakelse fra Nato.
​​​​​​​​​​

Øver i krevende vinterforhold

Cold Response 2014 er en norsk øvelse, hvor Norge inviterer nasjoner for å øve på høyintensive kriseoperasjoner under krevende vinterforhold. Soldater fra 16 nasjoner reiser til Nord-Norge for å øve på krise- og krigssituasjoner under krevende vinterforhold. For de aller fleste er store mengder snø, isete veier og lave temperaturer en helt ny utfordring.

I tillegg til krevende værforhold, får soldatene øvd seg på å mestre felles språk og prosedyrer, som er helt nødvendig for å drive militære operasjoner sammen. På den måten vil både Norge og samarbeidslandene være enda bedre rustet til å stå sammen i en eventuell krisesituasjon.


Kartet viser hvor øvelsesaktiviteten vil foregåKartet viser hvor øvelsesaktiviteten vil foregå

Forsvaret deltar med mye forskjellig materiell på øvelsen.

Les mer om Forsvarets fartøy, kjøretøy og utstyr