Cyberforsvaret

Illustrasjonsbilde - Cyberforsvaret
Hvem ville trodd at noen en dag kunne angripe Norge fra et skrivebord flere tusen kilometer unna?
Dataangrep er en militær trussel. Organiserte celler rundt om i verden angriper daglig både Forsvarets datasystemer og systemer som styrer viktig infrastruktur som transport, strøm og vann. Datanettverk og informasjonsteknologi står dessuten sentralt i planleggingen av terror- og krigshandlinger. Nye tider bringer med seg nye trusler. Heldigvis bringer de også med seg nye soldater og ny kunnskap som kan forsvare oss mot dem.
​​​​​​​​​​​Truslene innenfor cyberområdet utvikler seg hurtig og truer samfunnet vårt i bredeste forstand. Cyberforsvar har derfor i løpet av kort tid blitt viktig, og det blir stadig viktigere.
​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​


Cyberforsvaret er en del av Norges innsatsforsvar, som skal verne oss mot trusler der de finnes. Uansett hvor de finnes. Kravene til å bli en del av Forsvaret vil i årene som kommer bli store, og den viktigste egenskapen vil fortsatt være den som overgår alle typer våpen: Evnen til å bruke hodet.

​​​​​​​​
I denne filmen kan du se mer om hvordan Cyberforsvaret jobber


Last ned video: MP4, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

​​​​​​​