Robert Mood til Syria

Illustrasjonsbilde -
Generalmajor Robert Mood vil bistå FN og Den arabiske ligas spesialutsending for Syria, Kofi Annan.
Mood skal lede FNs arbeid med å forberede en mulig observatørstyrke i Syria. Mandat til en slik styrke ennå ikke gitt av FNs sikkerhetsråd, men vurderes forløpende.

Mood vil lede et team på 4-5 militære eksperter som en av de nærmeste dagene skal reise til Syria for å snakke med partene. Teamet vil vurdere situasjonen på bakken, inkludert mulighetene for en deployering av ubevæpnede internasjonale observatører.

Målet er få en slutt på alle former for væpnet vold, sikre humanitær hjelp, samt å støtte opp under en syrisk-ledet politisk prosess. Den syriske regjeringen har bekreftet at de aksepterer Annans sekspunktsplan, inkludert en tilbaketrekking av syriske militære enheter fra befolkede områder innen 10. april. FNs sikkerhetsråd har sluttet seg til planen og uttrykt sin sterke støtte til Annans oppdrag.

- Norge gir sin fulle støtte til Annans fredsplan. Jeg er veldig glad for at Mood har blitt bedt om å bistå FNs spesialutsending i hans viktige arbeid. Mood har inngående kjennskap til regionen, ikke minst fra hans periode som sjef for UNTSO. Hans lange erfaring fra og engasjement for FN, gjør at han kan bidra på en god måte i dette helt sentrale spørsmålet om internasjonal fred og sikkerhet, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Generalmajor Mood var sjef for FNs observatørmisjon i Midtøsten (UNTSO - United Nations Truce Supervision Organization) fram til våren 2011, og er i dag sjef for Forsvarets veterantjeneste.

- FN og Norge har bedt meg om å stille som rådgiver for Kofi Annan. En slik henvendelse var det eneste som kunne få meg bort det viktige veteranarbeidet og
familien min, sier generalmajor Robert Mood.


Hva går jobben din ut på?

 
- Det handler om å finne ut hvordan man i praksis kan stanse volden på bakken i Syria. Hvordan man kan få partene til å forplikte seg til å stanse volden, som grunnlag for videre implementering av Kofi Annans sekspunktsplan.

- Vi må snakke med partene og vurdere situasjonen på bakken. Også må man finne ut hvordan dette skal gjøres i praksis, slik at det ikke blir misforståelser og episoder som skaper vanskelige situasjoner.


Hvorfor tok du jobben?

- Når man blir spurt om å stille opp for å bidra til å stanse voldsbruken i Syria, så er det umulig å si nei.

- At Norge blir spurt er en enorm anerkjennelse av den jobben norske kvinner og menn – våre veteraner – har gjort rundt om i verden for FN og med FN-mandat.


Hva er status på veteranarbeidet i Forsvaret?

- Veteranarbeidet i Forsvaret er på veldig god vei. Det er også mye god vilje hos de sivile aktørene rundt oss. Grunnlaget er lagt, og alle som jobber med dette er fulle av motivasjon. Alle aktørene kommer sammen til å løfte dette arbeidet videre på en veldig flott måte.