Øvelse Tyr 2012: Krisehåndtering gjennom samhandling

Øvelse Tyr er politiets nasjonale krisehåndteringsøvelse, som i år gjennomføres fra tirsdag 30. oktober til torsdag 1. november. Øvelsen vil finne sted i politidistriktene Romerike og Oslo. Fokus er bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror.

-  Øvelse Tyr er en stor, nasjonal beredskaps- og kriseøvelse, som gir en unik mulighet til å avdekke mangler vi kan lære av, gjennom å teste planverk, kapasitet og evne til krisehåndtering. Samhandling med Forsvaret og andre beredskapsaktører står sentralt, samt å øve politiets kompetanse og evne til krisehåndtering, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Øvelse Tyr 2012 fokuserer på bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror, i samhandling med Forsvaret og andre offentlige og sivile aktører. Øvelsen vil også legge vekt på samarbeid mellom politidistrikter og Politidirektoratet, samt varsling og mobilisering.

Krisescenarioene vil i år utspille seg i Romerike og Oslo politidistrikt, og da spesielt i Oslo sentrum og på Oslo Lufthavn Gardermoen.

-  Øvelse Tyr vil medføre tildels stor aktivitet fra Forsvaret og politiet i Oslo sentrum og på Oslo Lufthavn Gardermoen. Vi ber om publikums forståelse for dette, og anmoder om å følge henvisninger og informasjon gitt av representanter fra politi, Forsvaret og Oslo Lufthavn, sier leder for øvelse Tyr, politimester Arne Hammersmark.

Politihøgskolen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal evaluere øvelsen, og vil presentere sine funn i en egen evalueringsrapport.

- Politidirektoratet vil legge trykk på oppfølging av erfaringer og funn fra øvelsen, for å sikre at Tyr bidrar til utvikling av samfunnets beredskap og evne til håndtering av kriser, terror og alvorlig kriminalitet. Øvelsen er en sentral del av arbeidet som er startet i politiet som en følge av 22. juli-kommisjonens rapport, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Øvelse Tyr har tidligere blitt gjennomført i Søndre Buskerud politidistrikt (2007), Sunnmøre politidistrikt (2008), Telemark politidistrikt (2009) og Midtre Hålogaland politidistrikt (2010). I 2011 ble øvelse Tyr utsatt som en følge av hendelsene 22. juli. Tema for øvelse Tyr rullerer hvert år, innenfor rammene alvorlig kriminalitet, ulykker og naturkatastrofer. 

Oslo Lufthavn vil bli en viktig del av øvelse Tyr, både som deltaker og tilrettelegger. Oslo Lufthavn legger opp til en normal trafikkavvikling i dagene øvelsen pågår. 

 

 

Priv til red:
Nærmere informasjon om presseopplegg for øvelsen vil bli formidlet på politi.no.
 
Pressekontakt for øvelse Tyr: 488 82 836