Tall og statistikk

Illustrasjonsbilde - Tall og statistikk

Innrullering og sesjon

​ ​ ​ ​Innrullerte

​Kvinner Menn​ Totalt​
​2013 ​31349 ​33561 ​64910
​2012 ​30825 ​33016 ​63841
​2011 ​30563 ​32804 ​63367
​2010
​30367 32506​ 62873​
​2009 ​30436 33407​ 63843​
​2008 ​31028 34771​ 65799​
​2007 ​30412 ​34414 ​64826
​2006 ​30705 ​31830 ​62535
​2005 ​1292 ​33041 ​34333
​2004 ​1158 ​30135 ​31293
​2003 ​645 ​28760 ​29405
​2002 ​658 ​29169 ​29627
Forklaring: Alle menn med norsk statsborgerskap blir innrullert. Fra og med 2006 gjelder dette også kvinner.

​ ​ ​ ​ ​ ​Klassifiserte (sesjon)

​Kvinner Hvorav tjenestedyktig​ Menn​ Hvorav tjenestedyktig​ Totalt​
​2013 ​6516 ​5912 ​14827 ​13506 ​19418
​2012 ​6769 ​5982 ​16956 ​15155 ​21137
​2011 ​5407 4738
​15140 13151 ​17889
​2010 ​3101 2619​ 18318​ 13953​ 16572​
​2009 ​3542 ​3330 ​26812 21998 ​25328
​2008 ​3751 3526 29970 24360 27886
​2007 ​4301 4110 30559 25611 29721
​2006 ​1276 ​1157 ​31820 ​27112 ​28269
​2005 ​797 ​780 ​29963 ​25577 ​26357
​2004 ​922 ​909 ​31388 ​26391 ​27300
​2003
​499 ​496 27012 ​23341 ​23837
​2002 Data ikke registrert​ ​ ​ ​ ​
Forklaring: Tallene viser hvor mange som er blitt klassifisert. Det betyr å fastsette tjenestedyktighet og andre forutsetninger for tjeneste i Forsvaret og Totalforsvaret. Tjenestedyktighet vurderes kun mot helsemessige årsaker. Normalt foregår klassifisering på sesjon, og noen få kan også klassifiseres på andre måter.

Førstegangstjeneste

Forsvarets behov for soldater​ ​

​Totalt
​2013 ​8448
​2012 ​9265
​2011 ​9610
​2010 9696
​2009 9065
​2008 ​10726
​2007 ​10781
​2006 ​10246
​2005 ​8492
​2004 ​10813
​2003 ​11883
​2002 ​13588
Forklaring: Tallene viser såkalt rekvirert styrke. Det betyr Forsvarets behov for antall soldater inne til førstegangstjeneste. I rekvisisjonen er frafall fra førstegangstjenesten medberegnet.

Fullført førstegangstjeneste​ ​ ​ ​ ​

​Kvinner fullført Menn fullført​ Fullført totalt​ Prosent kvinner​
​2012 ​791 ​6677 ​7468 ​10,6%
​2011 ​706 ​7130 ​7836 ​9,0%
​2010 ​608 ​6841 7449 ​8,2%
​2009 637 7049 7686 8,3%​
​2008 ​659 ​7821 ​8480 ​7,8%
​2007 ​392 ​7703 ​8095 ​4,8%
​2006 ​385 ​7868 ​8253 ​4,7%
​2005 ​305 ​6274 ​6579 ​4,6%
​2004 ​350 ​8610 ​8960 ​3,9%
​2003 ​148 ​9316 ​9464 ​1,6%
​2002 86 11905​ 11991​ 0,7%​
Forklaring: Årstallet viser året da tjenesten startet. Tallene inkluderer både de som er dimitterte fra førstegangstjeneste, de som har tatt befalsutdanning som en del av førstegangstjenesten samt lærlinger som har tatt læretiden i Forsvaret.

Frafall fra førstegangstjenesten​ ​ ​ ​

​Kvinner ​Menn Totalt​
​2012 ​192 ​965 ​1157
​2011 ​108 ​1057 ​1165
​2010 ​112 ​939 ​1051
​2009 95 1131 1226
​2008 ​129 ​1196 ​1325
​2007 ​50 ​1474 ​1524
​2006 ​28 ​1018 ​1046
​2005 ​55 ​1296 ​1351
​2004 ​54 ​1777 ​1831
​2003 ​26 ​2654 ​2680
​2002 ​19 ​3282 ​3301
Forklaring: Årstallet viser året da tjenesten startet. Tallene viser hvor mange som har avbrutt førstegangstjenesten i tidsrommet mellom første utdanningsdag (5 dager etter oppmøte) til opprinnelig dimisjonsdato satt av Forsvaret.

Utdanning i Forsvaret

Tatt opp til befalsutdanning​ ​ ​ ​ ​

Kvinner​ Menn​ Totalt​ Prosent kvinner​
​2013 ​150 ​679 ​829 ​18,1%
​2012 ​128 ​702 ​830 ​15,4%
​2011 ​118 ​694 ​812 ​14,5%
​2010 121​ 778​ 899​ 13,5%​
​2009 ​117 ​771 ​888 ​15,2%
​2008 ​100 ​716 ​816 ​12,3%
​2007 ​104 ​676 ​780 ​13,3%
​2006 ​88 ​483 ​571 ​15,4%
​2005 ​52 ​458 ​510 ​8,2%
​2004 ​84 ​515 ​599 ​14%
​2003 ​74 ​685 ​759 ​10%
​2002 ​86 ​774 ​860 ​10%
Forklaring: Tallene inkluderer de som er tatt opp til befalsskolene, grunnleggende befalsutdanning i løpet av førstegagnstjenesten samt de som er tatt opp til 1 års UB-utdanning i løpet av førstegangstjenesten.

Lærlinger​ ​ ​ ​ ​

​Kvinner Menn​ Totalt​ Prosent kvinner​
​2013 ​118 ​488 ​606 ​19,5%
​2012 ​108 ​447 ​555 ​19,5%
​2011 ​117 ​438 ​555 ​21,1%
​2010 131​ 414​ 545​ 24,1%​
​2009 ​133 ​403 ​536 ​24,8%
​2008 ​129 ​417 ​546 ​23,6%
​2007 ​158 ​436 ​594 ​26,6%
​2006 ​156 ​430 ​586 ​26,6%
​2005 ​136 ​456 ​592 ​22,9%
​2004 ​118 ​508 ​626 ​18,8%
​2003 ​102 ​519 ​621 ​16,4%
​2002 Data ikke registrert​ ​ ​ ​
Forklaring: Tallene viser hvor mange lærlinger Forsvaret har inne til enhver tid, både lærlinger med førstegangstjeneste og lærling med lederutdanning. Ettersom læretiden i Forsvaret er to år, vil hvert år inkludere både førsteårs og andreårs lærlinger.

Siviltjeneste / fritak av overbevisningsgrunner

Siviltjeneste​ ​/ fritak av overbevisningsgrunner ​ ​ ​ ​

​Ikke inkalt til førstegangstj. Innkalt til førstegangstj.​ Inne til førstegangstj.​ Etter førstegangstj.​ Totalt​
​2013 ​108 ​174 ​19 ​56 ​357
​2012* ​128 ​185 ​46 ​49 408
​2011 ​79 ​115 ​65 ​69 ​329
​2010 130​ 114​ 60​ 40​ 345​
​2009 ​203 ​122 ​79 ​87 ​493
​2008 ​313 ​165 ​132 ​84 ​711
​2007 ​443 ​319 ​175 ​164 ​1109
​2006 ​712 ​298 ​180 ​108 ​1298
​2005 ​1001 ​506 ​131 ​16 ​1654
​2004 ​1195 ​437 ​328 ​99 ​2059
​2003 ​1020 ​368 ​424 ​148 ​1960
​2002 ​847 ​728 ​547 ​100 ​2222
​2001 ​778 ​809 ​453 ​114 ​2154
Forklaring: Tallene viser hvor mange som har fått innvilget søknad om siviltjeneste samt hvor i vernepliktsløpet de befinner seg ved innvilget søknad. Noen kategorier er utelatt i tabellen, men inkludert i totalsummen.
* Merk! Ordningen med siviltjeneste ble avviklet i 2012. Det er likevel mulig å søke om fritak av overbevisningsgrunner.