Etterretningstjenesten

Illustrasjonsbilde - Etterretningstjenesten
Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.
Det betyr å innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en risiko for Norge.
I fredstid framskaffer Etterretningstjenesten informasjonsgrunnlaget som nasjonale myndigheter trenger, for å forebygge og håndtere kriser og krig.
 
I krig bistår tjenesten med informasjon som gir de øverste militære og politiske myndigheter grunnlag for å håndtere en væpnet konflikt. Etterretningstjenesten støtter også militære etterretningsbehov og bidrar til NATOs felles forsvar.
 
En prioritert oppgave for tjenesten er å gi etterretningsstøtte til norske enheter som deltar i internasjonale militære operasjoner.
 
Generalløytnant Kjell Grandhagen er sjef for Etterretningstjenesten.