Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus.
Adresse: Akershus festning, bygning 65, 0150 Oslo

Forsvarets mediesenter (FMS) har kompetanse innenfor en rekke fagfelt. Medarbeiderne  kan levere produkter og gi råd innen tekstarbeid, medieanalyse, foto, video, design, digitale medier, heraldikk, profilering og rekruttering.

​Forsvarets mediesenter administrerer Forsvarets mediearkiv, som gir deg tilgang til over 30.000 forsvarsrelaterte bilder. FMS ivaretar også Forsvarets foto-, film- og programarkiv der en rekke programmer er tilgjengelig for utlån. For mer informasjon, kontakt: fms.kontakt@mil.no.

I de fleste produksjonene benyttes kompetanse fra alle de fire avdelingene; PR- og informasjonsavdelingen, Audio-visuell avdeling, Avdeling for multimedia og Avdeling for markedskommunikasjon.
​​​