Forsvarets logistikkorganisasjon

Illustrasjonsbilde - Forsvarets logistikkorganisasjon
Selv om du mangler militær grad kan du være den vi leter etter. 2000 av de ansatte i Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) er sivile. FLO er en kompetansebedrift hvor det blant annet jobber ingeniører, jurister, økonomer og teknisk personell.

Når Forsvaret skal utføre sine oppgaver,  sørger FLO for at det beste utstyret er tilgjengelig. FLO disponerer rundt 50 prosent av Forsvarsbudsjettet og har ansvaret for å skaffe, utvikle, vedlikeholde, oppdatere og til slutt avhende alt Forsvarets materiell.

Våre folk forsyner norske styrker med alt fra ullundertøy i høy kvalitet til Europas mest avanserte kampfly. Det var også noen av våre smarte hoder som utviklet den gode gamle feltstøvelen og som har bidratt til utviklingen av den høyteknologiske hjelmen som skal brukes på Forsvarets nye kampfly F-35. 

Forsvarets logistikkorganisasjon består av flere divisjoner, eller avdelinger, med hver sine ansvarsområder:

Divisjoner i Forsvarets logistikkorganisasjon

FLO Felleskapasiteter har ansvaret for det meste av materiellet som de ulike forsvarsgrenene har til felles, som uniformer, drivstoff, våpen og sanitetsmateriell.

Les mer om Felleskapasiteter

FLO Forsyning har ansvaret for Forsvarets forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon, avhending og transportkontroll

Les mer om Forsyning

Forsvarets logistikkorganisasjon Divisjon for IKT-kapasiteter er profesjonell leverandør og forvalter av sikre IKT-systemer til det norske Forsvaret.

Les mer om IKT-kapasiteter

Forsvarets logistikkorganisasjon Landkapasiteter sørger for at Forsvaret bruker og anskaffer landmateriell på en sikker, forsvarlig og rasjonell måte.

Les mer om Landkapasiteter

Luftkapasiteter er den divisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon som har ansvaret for å kjøpe, drifte og vedlikeholde Luftforsvarets kampfly, flermotorfly, helikopter og droner.

Les mer om Luftkapasiteter

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter er teknologisenter for Sjøforsvarets og Forsvarets fartøyer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Les mer om Maritime kapasiteter

Forsvarets logistikkorganisasjon divisjon for Vedlikehold oppgraderer og modifiserer Forsvarets våpensystemer og land- og sjømateriell.

Les mer om Vedlikehold

Korvetter i Skjold-klassen er høyt mobile fartøy som i fredstid sørger for å hevde suverenitet i farvann under norsk jurisdiksjon. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenterNytt Sjømålsmissil (NSM - på engelsk kalt Naval Strike Missile) er et norskutviklet sjømålsmissil. Med lav radarsignatur, høy bevegelighet og stor treffsikkerhet gjør at Sjøforsvaret er i stand til å møte dagens og fremtidens kampscenarier.  Foto: ForsvaretCV9030 er det mest avanserte beltegående kjøretøyet til Hæren, og benyttes av Panserbataljon og Telemark bataljon. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenterSea Protector er et fjernstyrt våpensystem som brukes ombord på Sjøforsvarets fartøy. Systemet gjør at det er lavere risiko for skade på personellet, da de sitter og betjener våpenet i operasjonsrommet. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenterTransportflyet C-130J Hercules brukes til å transportere personell og materiell, men kan også brukes til taktisk transport- og logistikkstøtte til norske spesialsoldater under operasjoner. Flyet har en kapasitet på 21,6 tonn. Foto: Trond Høyvik, Forsvaret