Heimevernet

Illustrasjonsbilde - Heimevernet
Heimevernet (HV) utgjør i dag summen av utdanning i Forsvaret. Hvert år overføres 4 500 soldater til beredskapsorganisasjonen vår.
Mannskapene er vernepliktige, hovedsaklig utdannet i Hæren, men også en vesentlig grad fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Etter en grunnutdanning på tolv måneder (førstegangstjeneste), overføres 4 500 soldater hvert år til Heimevernet. Der avtjener de hvert år inntil ni dager fra en 19 måneder lang verneplikt. Formålet er at soldater utdannet i Forsvaret skal være en beredskapsressurs til fylte 44 år.

Heimevernet består av i alt 45 000 soldater fordelt på elleve HV-distrikter i fire regioner. Disse er igjen organisert i 242 områder og 15 innsatsstyrker. Heimevernet står for 67 prosent av Forsvarets krigsstruktur.

Heimevernet
fungerer som en hurtig mobililiseringsstyrke for Forsvaret, og er også vårt bindeledd til det sivile samfunn via territorialt ansvar og samarbeid med en rekke beredskapsaktører.
 

Heimevernets overordnede oppgaver:

  • Ivareta det lokale territorielle ansvaret 
  • Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • Nasjonal krisehåndtering
  • Bistand til politiet
  • Støtte til det sivile samfunn
 
Heimevernet innehar det territorielle ansvaret på vegne av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Kontaktinformasjon til avdelingene i Heimevernet finner du i skjemaet under.
 

Kontakt

Flyplassveien 300
1590 Rygge
Tlf 69 23 86 50

Oslo Mil, Akershus
0015 Oslo
Tlf 23 09 26 00

3608 Heistadmoen
Tlf 32 77 50 00

Terningmoen
2403 Elverum
Tlf 62 40 82 10

Vatneleiren
4309 Sandnes
Tlf 51 34 39 00

Postboks 6 Haakonsvern
5886 Bergen
Tlf 55 54 63 00

Setnesmoen
6310 Veblungsnes
Tlf 03003

Trondheim/Værnes MIL
Postboks 4133
7450 Trondheim
Tlf 73 99 50 00

Drevjamoen
8664 Mosjøen
Tlf 75 11 20 00

Småbergan 9
8530 Bjerkvik
Tlf 76 92 50 00

9709 Porsangermoen
Tlf 78 49 21 00

Terningmoen leir
2411 Elverum
Tlf 62 40 85 10
Mobil 400 28 123
Postboks 37
2659 Dombås
Tlf 61 21 75 00
Faks 61 21 75 05
Tordenskjoldbygget B-1
Postboks 68 Haakonsvern
5886 Bergen
Tlf 55 50 20 00
Faks 55 50 41 00
Postboks 160
9709 Porsangmoen
Tlf 78 49 33 04
Faks 78 49 32 04