Last ned video: MP4, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Luftforsvaret

Luftforsvaret forsvarer norsk territorium ved kontinuerlig overvåkning og suverenitetshevdelse av luftrommet.
En viktig del av virksomheten til Luftforsvaret er dessuten å delta i internasjonale operasjoner, og vi har døgnkontinuerlig 15-minutters Nato-beredskap. Siden 1960 har våpengrenen bidratt med fly, helikoptre og personell i konfliktområder som Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Afghanistan.

Norske P-3 Orion overvåkingsfly har også ved flere anledninger operert ut fra Italia for å overvåke Middelhavet i kampen mot terror.

Utdanning i Luftforsvaret

Luftforsvarets befalsskole utdanner befal innenfor mange ulike fagfelt og med variert utdanningsløp.
Luftforsvarets flygeskole utdanner piloter til Forsvaret. Som flyger i Luftforsvaret vil du ha en utfordrende, spennende og annerledes jobb.
Luftkrigsskolen er en høgskole, og utdanner offiserer for Luftforsvaret og Forsvaret.