Last ned video: MP4, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Luftforsvaret

Luftforsvaret forsvarer norsk territorium ved kontinuerlig overvåkning og suverenitetshevdelse av luftrommet. Luftforsvaret har også et sterkt fokus rettet mot internasjonale operasjoner.
En viktig del av virksomheten til Luftforsvaret er å delta i internasjonale operasjoner og har døgnkontinuerlig 15 minutters Nato-beredskap. Siden 1960 har våpengrenen bidratt med fly, helikoptre og personell i konfliktområder som Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Afghanistan.

Norske P-3 Orion overvåkingsfly har også ved flere anledninger operert ut fra Italia for å overvåke Middelhavet i kampen mot terror.

Utdanning i Luftforsvaret

Luftforsvarets befalsskole utdanner befal innenfor mange ulike fagfelt og med variert utdanningsløp.
Luftforsvarets flygeskole utdanner piloter til Forsvaret. Som flyger i Luftforsvaret vil du ha en utfordrende, spennende og annerledes jobb.
Luftkrigsskolen er en høgskole, og utdanner offiserer for Luftforsvaret og Forsvaret.