C-130J Hercules

Illustrasjonsbilde - C-130J Hercules

C-130J Hercules er et allsidig taktisk transportfly. Oppgavene til Hercules omfatter i hovedsak transport av personell og materiell for Forsvaret. Flyene gir også taktisk transport- og logistikk-støtte til norske spesialstyrker for direkte innsetting av disse styrkene i eventuelle operasjonsområder. Dette inkluderer også antiterrorberedskap. Flyet er i stand til å støtte sivile instanser ved behov, for eksempel ved miljøulykker, krisehåndtering og nødhjelpsaksjoner.