P-3 Orion

Illustrasjonsbilde - P-3 Orion

P-3C Orion er et langtrekkende maritimt patruljefly som kan utstyres blant annet med torpedoer. De primære rollene til Orion i krise/krig er anti-ubåtkrigføring (Anti Submarine Warfare – ASW) og anti-overflatekrigføring (ASuW). I fredstid blir flyet hovedsakelig operert innenfor etterretning og overvåking. Videre er det en viktig bidragsyter til suverenitetshevding av norske farvann, særlig i nordområdene. Flyene er fulle av høyelektronisk utstyr, med kapasitet til å samle inn taktiske, tekniske, elektroniske og akustiske data.