Bidraget

Illustrasjonsbilde - Bidraget
Norge har bidratt med personell i Kosovo Force (KFOR) siden 1999.

Norge bidrar i dag med tre offiserer som jobber ved Nato-operasjonen KFORs hovedkvarter.

Norge stilte sterkt i Kosovo fra starten i 1999 til 2004, da bidraget ble trappet ned parallelt med opptrappingen av innsatsen i Afghanistan.

Spesialsoldater fra Hærens jegerkommando var blant de aller første som ble satt inn, blant annet for å sikre flyplassen ved hovedstaden Pristina for å klargjøre innsetting av hovedstyrken. Deretter ble Nasjonalt støtteelement (NSE) satt inn, og fra september stilte Norge med en mekanisert infanteribataljon (TMBN) med over 900 soldater. Dette var det første utenlandsoppdraget til en samlet Telemark bataljon (TMBN). Med hovedkvarter utenfor Pristina hadde NORBN ansvar for sikkerheten i tre kommuner. Den norske bataljonen var del av den britisk-ledede brigaden. Kontingentsjefen hadde sitt hovedkvarter utenfor Skopje i Makedonia, der også en norsk forsyningsavdeling holdt til.

I perioden april - oktober 2001 var Norge ledelsesnasjon for KFOR 5 og stilte med en rekke spesialiserte støttefunksjoner til hovedkvarteret. De sto til disposisjon for den norske styrkesjefen som var utpekt i kraft av sin funksjon ved NATO-hovedkvarteret på Jåttå. Fra NORBN ble det skilt ut og stilt en operativ reservestyrke på vel 200, Task Force Viking, som instrument for sjefen i KFOR. Samlet norsk styrkebidrag i denne perioden lå på ca. 1400. Etter at Norge trakk sine avdelinger ut er det fortsatt stilt stabspersonell til KFORs disposisjon.

Norge har bidratt med én styrkesjef for KFOR: generalløytnant Thorstein Skiaker (2001).​