Bidraget

Illustrasjonsbilde - Bidraget
UNIFIL var det store bidraget fra Norge til FNs fredsbevaring gjennom mer enn et tiår, helt til Balkan ble prioritert på 1990-tallet, og Norge trakk seg ut i 1998.
Tidlig i operasjonen stilte Norge med det største bidraget, med flere avdelinger og rundt 900 soldater.

Infanteribataljonen Norbatt var hele tiden det største elementet, og det som ble værende hele perioden. Tre andre avdelinger ble satt inn i 1978. Verkstedkompaniet Normaintcoy sto til 1996, helikoptervingen Norair ble trukket ut i 1979, sanitetskompaniet Normedcoy i 1980. 

Norge bidro også til UNIFIL sentralt, til flernasjonale avdelinger og i en rekke stabsfunksjoner. Etter den israelske invasjonen i 2006 ble styrken forsterket, og Norge bidro på ny, denne gangen maritimt med en MTB og støttefartøy, stabspersonell ved styrkens hovedkvarter i Naqoura, og senere et CIMIC-element (sivilit-militært samarbeid).

Norge hadde én styrkesjef for UNIFIL: generalmajor Trond Furuhovde (1993- 1995).
​​​​​