Forsvarets ingeniørhøgskole

Illustrasjonsbilde - Forsvarets ingeniørhøgskole
Ønsker du å kombinere en lederutdannelse med en bachelorgrad i ingeniørfag? Vi ser etter deg som liker utfordringer og synes det er spennende å sette seg inn i ny teknologi.

Endringer i studiet ved FIH

Fra og med opptaket 2015 utvides studiet fra grunnleggende befalsutdanning (GBU) til grunnleggende offisersutdanning (GOU).

Dette innebærer blant annet en økning i studietid og pliktperiode fra 3+3 til 4+4 år og gir studentene samme vilkår som ved krigsskolene.


Forsvarets ingeniørhøgskole skal utdanne ansvarsbevisste og handlekraftige ledere som har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves for å drifte Forsvarets informasjonsinfrastruktur og bekjempe datanettverksangrep.

Siden skolen ble etablert i 1946 har studentene høstet stor anerkjennelse både i Forsvaret og i næringslivet.


Utdanningen

Utdanningen gir både en ingeniørutdanning og grunnleggende offisersutdanning som stiller store krav til dine evner og motivasjon. Mot slutten av studiet gis mulighet til fordypning i enten militære ledelsessystemer eller datanettverksoperasjoner.

Gjennom studiet lærer studentene hvordan teknologien fungerer og hvordan de kan sette sammen og beskytte datasystemer mot cyberangrep og spionasje. Studentene blir også trent i militære operasjoner og mestring i krevende situasjoner. Det betyr en tøffere skolehverdag enn ved høgskoler flest, samtidig som det byr på en rekke unike muligheter.

Du utdanner deg til et meningsfullt og spennende yrke med utfordrende arbeidsoppgaver, slipper studielån, lønn under utdanning og er sikret relevant jobb gjennom en 4-årig plikttjeneste etter endt utdanning.


Som del av utdanningen gjennomfører studentene et lederutviklingsprogram hvor de bevisstgjøres sine personlige egenskaper og utvikler sine sterke sider. Som student ved Forsvarets ingeniørhøgskole vil alt legges til rette for at du skal utvikle deg som leder og person. Gjennom individuell tilpasning og oppfølging gis studentene de beste forutsetningene for å prestere og lære mest mulig.


Veien videre

Etter endt utdanning går du ut i jobb ved en av Forsvarets avdelinger. Under den fireårige plikttjenesten har du mulighet til å jobbe i alle forsvarsgrener og spesialavdelinger med full lønn. Studiet er meget relevant og det er et stort behov for denne kompetansen både i Forsvaret og sivilt næringsliv.

Gjennom hele din karriere i Forsvaret har du mulighet til å søke kurs, trening og universitetsstudier som gir deg nye utfordringer. Studiet kvalifiserer selvsagt til opptak ved masterstudier ved NTNU og en rekke andre universiteter i Norge og utlandet. 


Vil du vite mer?

Klikk her for å lese mer på Forsvarets ingeniørhøgskole sine egne sider.
Forsvaret er avhengig av avanserte datasystemer for ledelse av militære operasjoner. Ved Forsvarets ingeniørhøgskole lærer du å sette opp og styre slike systemer, og trenes i forsvar mot dataspionasje og hackerangrep.Vi legger til rette for at studentene kan eksperimentere med den nyeste teknologien, gjennom at avansert teknologisk materiell er tilgjengelig for studentene.Som student ved skolen vil du oppleve et sosialt studentmiljø. Det er få studenter i hvert kull, noe som gir mulighet for veiledning og oppfølging av den enkelte.Forsvarets dataingeniører er til stede over alt hvor norske militære avdelinger operererSom student ved Forsvarets ingeniørhøgskole vil du møte variert og allsidig aktivitet. Vi gir deg trening kunnskap for at du skal kunne utvikle din fysiske og mentale robusthet som tjenesten i forsvaret vil kreve.Som student ved Forsvarets ingeniørhøgskole vil du delta på flere øvelser. Under øvelsen vil du få mulighet til å praktisere militære ferdigheter, lederskap og drift av sambands- og datasystemer.Forsvarets ingeniørhøgskole utdanner ingeniører til hele Forsvaret. I praksisperioden kan du derfor få jobb i Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Hæren, Etterretningstjenesten eller spesialstyrkene.I studieperioden dekker Forsvaret alle utgifter. Hybel, mat, studiemateriell, PC, lege, tannlege, 7 hjemreiser pr år, med mer dekkes av Forsvaret. I tillegg vil du få utbetalt ca 7200,- pr måned i lønn mens du er student.Lederutviklingen er en viktig del av utdanningen og har som formål at du skal tilegne deg kunnskap og kompetanse til å lede personell i komplekse situasjoner. Utdanningen omfatter også øvelser, lederutviklingssamlinger, ekskursjoner, ulike arrangementer med mer.Når du er ferdig på skolen har du kunnskap og praktiske ferdigheter til å beskytte deg selv, etablere militære informasjonssystemer og lede dine soldater under ulike typer av militære operasjoner.