Om Sjøkrigsskolen

Illustrasjonsbilde -
Sjøkrigsskolen ligger på Laksevåg utenfor Bergen. Her finner du moderne lokaler, en dyktig og høyt motivert stab og gode undervisningsmidler. 
Sjøkrigsskolen tilbyr Bachelorstudium innen maritime fag, tekniske fag (elektronikk og skipsteknikk) og økonomisk/administrative fag.

Sjøkrigsskolen gir deg en moderne lederutdanning tilpasset både forsvaret og det øvrige samfunns behov. 


Skolen har et svært godt renommé både ute i det sivile og i resten av Forsvaret.

Den faglige fordypningen på de ulike linjer tilsvarer ingeniør-utdanning, skipsfører-utdanning eller økonomi-utdanning ved andre høgskoler. I tillegg gir lederutdanning ved Sjøkrigsskolen er en meget annerkjent vei til utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger. Utdanningen er faglig krevende, men samtidig også mer variert enn sammenlignbare utdanningstilbud.​