Få råd og tips av framtidas pilotar

Illustrasjonsbilde - Dei drøymer om å fly
Dei har jobba hardt for å kome nærare flygardraumen. Les om flygeskulen, og få råd og tips her.
Draumen om å fly jagarfly er felles for dei alle. Den kan verte verkeleg, men først må dei kome gjennom seks månader med seleksjonsflyging på flyskulen i Bardufoss.
 
Då Argiri Johannes Argiriades (23) tråkka sine barnesko i ein liten landsby i Hellas, flaug det jagarfly over hovudet hans kvar einaste dag. Sidan den gongen har han hatt ein draum om å fly i over 2 000 kilometer i timen.
 
I august 2011 møtte Argiri og 14 andre opp ved Luftforsvarets flygeskole i Bardufoss. Mykje har skjedd på kort tid. Det har gått to månader sidan dei kom hit til flygeskulen.
 
Læringskurva er bratt. Aspirantane veit at dei må jobbe hardt om dei skal få vere med vidare. Til no er seks kandidatar sende ut av skulen. Dei er berre ni att.
 
– Alt handlar om motivasjon. Vi klarar ikkje dette visst vi ikkje er fast bestemde på at det er pilotar vi skal verte, seier 23-åringen.
 
TØRRTRENING: Argiri Johannes Argiriades (21) øver seg på prosedyrar i flyhangaren ved Luftforsvarets flygeskole i Bardufoss. Foto: Simon Solheim

Argiri Johannes Argiriades (23) øver seg på prosedyrar i flyhangaren ved Luftforsvarets flygeskole i Bardufoss. Foto: Simon Solheim

 

Frå Hellas til Noreg

Argiri budde i den vesle landsbyen Kallithea på vestkysten av Hellas fram til han var elleve år gamal. Då flytta han og familien til Trondheim.
 
– Eg gjekk befalsskulen for Hæren før eg søkte flygeskulen. Det er nyttig å ha litt erfaring frå militæret før ein tek til på ei såpass krevjande utdanning, seier Argiri.
 
Han kjøpte flyspel til datamaskina si då han gjekk på vidaregåande. Det gjorde han for å vere mest mogleg budd før han søkte flygeskulen. Han slapp gjennom nålauget blant fleire hundre andre søkjarar.
 
– Det er svært nyttig å ha litt innsikt i det å fly før ein søkjer. Den beste eleven på skulen i fjor hadde floge mykje seglfly før han kom hit.
 
Den store draumen er å få setje seg bak spakane på eit F-16 i første omgang, og deretter i eit splitter nytt F-35.
 
– Men det er sjølvsagt ingen nedtur om eg i staden får tildelt andre fly eller helikopter. Det er heller ikkje sikkert at eg får verte pilot i Forsvaret i det heile, seier Argiri.
 
KLAR FOR LUFTA: Argiri Johannes kontrollerer flyet før han skal i lufta med ein av flyskulens instruktørar. Foto: Simon Solheim

Argiri Johannes kontrollerer flyet før han skal i lufta med ein av instruktørane ved flygeskulen. Foto: Simon Solheim


Ingen supermenn

Det er ein lang veg å gå før aspirantane får sitje bak spakane i eit av Luftforsvaret sine fly eller helikopter.
 
Før det eventuelt skjer, vert dei testa i eit lite einmotors propellfly av typen Saab Safari. I eit halvt år skal dei lære seg grunnleggjande flyteori, i tillegg vert dei testa i lufta. Dei må kunne alle flyprosedyrar i hovudet, eit fleire hundre sider tjukt hefte på engelsk. Klarer dei ikkje å svare på spørsmål når dei verte testa, er konsekvensen at dei ikkje får fly den dagen. Ingen av aspirantane veit om dei får verte pilotar før nyttår nærmar seg. Presset er stort.
 
Før dei ni kandidatane vart tekne inn på flygeskulen, måtte dei gjennom ein rekkje prøvar og testar; både fysiske, psykiske, praktiske og teoretiske. Flyaspirant Kim-Rayner Fagerstrand Monsen har heile livet hatt ein draum om å verte pilot, og han har jobba hardt for å kome dit han er i dag. Han fortel at ein ikkje treng å vere ein supermann for å bli pilot.
 
– Vi som er på skulen no, er ein veldig blanda gjeng. Enkelte har dårlege karakterar frå skulen og andre har veldig gode karakterar. Det vi har til felles, er motivasjon og vilje. Det er dette vi har lyst til. Vi er normale sunne, oppegåande og friske ungdommar, og ingen supermenn, seier Monsen.

 

Eit fåtal får tilbod om F-16-jobb

Sjef for Luftforsvarets flygeskole, major Erling Flobak, seier det som regel berre er halvparten som kjem gjennom dette halvåret på skulesenteret i Bardufoss.
 
– Vi skal sjå om aspirantane eignar seg som pilotar. Erfaringa viser at mange ryker under seleksjonen her. Det er eit tungt program dei skal gjennom, og dei må kunne ta til seg mykje kunnskap på kort tid. Vi vil vere heilt trygge på at dei som kjem gjennom nålauget, vil klare pilotutdanninga i USA, seier Flobak.
 
Vegen vidare. Til nyttår skal dei som er med vidare på grunnleggjande befalskurs. Deretter skal dei på Krigsskulen i eitt år før sjølve pilotutdanninga i USA startar. Etter Krigsskulen får kandidatane vite kva flytype dei får tildelt.
 
– Det er eit fåtal som får tilbod om å fly jagarfly. Vi plukkar ut flytype etter kva personlege eigenskapar og ferdigheiter elevane har. Vi vil ikkje ha ein som tek for store sjansar oppe i eit F-16-fly. Det er heller ikkje alle som får tilbod om å verte pilot, men i staden navigatørutdanning, seier skulesjef Erling Flobak.
 
Luftforsvarets flygeskole har søknadsfrist 1. desember. Les meir om opptaket og vegen til pilotyrket her.
 
Sjå video med råd og tips frå flyaspirantane:

Last ned video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS