Økonomiske fordeler under lederutdanning

En lederutdanning i Forsvaret er gratis og du får lønn under utdanning.
Hvor mye du får betalt avhenger av type utdanning du velger. I den grunnleggende utdanningen i Forsvaret bor og spiser du gratis ved en av Forsvarets avdelinger.

For alle lederutdanning i Forsvaret får du:
 • Syv gratis hjemreiser i løpet av året
 • Betydelig rabatter på offentlig kommunikasjon (90% rabatt på tog).
 • Gratis lege- og tannlegebehandling
 • Kurstilbud gjennom voksenopplærningen og eventuelt nødvendig studiemateriell.
 • 20 permisjonsdager
 • Du er dekket av Forsvarets forsikringsordning.

Du kan også få
 • Forsørgertillegg for ektefelle eller samboer (forutsetning om felles barn) på 3750 kroner per måned.
 • Barnetillegg på 4260 kroner per måned for det første barnet, deretter 1755 kroner per måned per barn.
 • Dekket renteutgifter på bolig- og/eller studielån (lånet må være tatt opp senest fire måneder før du begynner på utdanningen, avdrag dekkes ikke).
 • Boutgifter til hybel eller leilighet
 • Boligforsikring

Satsene er gjeldene per 1.juli 2009.

Godgjørelse for utskrevet befal

Under opptak:  150 kroner dagen (ikke første opptaksuke)
I elevperioden: 163,40 kroner dagen
Dimmisjonsgodtgjørelse: 28835- kroner ved fullført utdanning

Godgjørelse for befalsutdanning
Under opptak: 145 kroner dagen (ikke første opptaksuke)
I elevperioden:  217,40 kroner i elevperioden.
Ved opprykk til sersjant er begynnerlønnen lønnstrinn 21 (tilsvarer en brutto årslønn på 252 000 kroner per 1.mai 2008). Med øvelsesdøgn vil lønnen stige betraktelig.

Godgjørelse for offiserutdanning
Alternativ 1: Grunnleggende befalsutdanning og deretter søke en av Forsvarets krigsskoler:
Under opptak: 145 kroner dagen.
I elevperioden: 217,40 kroner dagen.
Ved opptak til krigsskole på et senere tidspunkt i karrieren utbetales grunnlønn etter grad og ansiennitet. Du får ikke ekstra kompensasjon for obligatorisk undervisning, inkludert øvelser og kurs. For pålagt aktivitet utover får du kompensasjon etter gjeldende satser. Du kan spise billig i regi av skolen, men velger selv hvor du vil bo.

Alternativ 2: Gjennomgående krigsskoleutdanning
Under opptak: 145 kroner dagen
I elevperioden utbetales 217,40 kroner dagen.
Det andre året påbegynner du krigsskoleutdanning. Da blir du sersjant og får lønn etter gjeldende satser.

Godgjørelse for pilotutdannelse
De første 12 månedene: 217,40 kroner per dag.
Resten av utdanningsperioden og karrieren er lønnen avhengig av de gjeldende satsene på grad og ansiennitet.