Søk på utdanning/opptak i Forsvaret

Oversikt over søknadsfristar og søknadsskjema til opptak og utdanning i Forsvaret.

​​​​​​​​​​

Søknadsskjema til Utskrevet befalskurs (UB) og Luftforsvarets flygeskole forsinket

Forsvaret oppgraderer for tiden teknisk plattform. Som en følge av dette blir søknadsskjemaene til UB-linjene, Luftforsvarets flygeskole og jegeropptakene forsinket. Søknadsskjema blir tidligst tilgjengelig i uke 45. Søknadsfristene blir også forlenget til 1. desember for UB og 5. januar for Luftforsvarets flygeskole.​

​​​​​ ​​​​​​​​​​​​

​Utdanning ​Søknadsskjema ​Søknadsfrist ​​Merknad
Utdanning/tjeneste i fregattvåpenet​
SøknadsskjemaSøk her​​​​​​​​​​​
​1. september Fregattvåpenet søkjer elever til våpentekniske systemkurs og stillingar på Nansen-klasse fregatt. For befal, vervede eller vernepliktige med kort tid igjen av førstegongstenesta.​​
Utskrevet befalskurs (UB)
Fos vinter
Søknadsskjema kjem i uke 45
Send meg varsel
​1. desember
(forlengd frå 15. november)
For deg som skal søkje utskrevet befalskurs (UB) i Sjøforsvaret, Luftforsvaret eller Heimevernet. Opptaket varer frå 10. til 27. januar. Utdanninga startar med ein gong etterpå.
Luftforsvarets flygeskole Søknadsskjema kjem i uke 45
Send meg varsel​
5. januar
(forlengd frå 1. desember)
For deg som vil bli flygar i Luftforsvaret. Les meir om Luftforsvarets flygeskole.
Fallskjermjeger/
spe​sialjeger
Søknadsskjema kjem i uke 45
Send meg varsel​
1. mars For deg som skal søkje Forsvarets spesialkommando.
Jegertroppen/
Kvinnelig spesialsoldat
Søknadsskjema kjem i uke 45
Send meg varsel​
1. mars For kvinner som ikkje har fullført førstegongsteneste og ønskjer å tenestegjøre i jegertroppen.
Marinejeger/
spesialbåtoperatør
Søknadsskjema kjem i uke 45
Send meg varsel​
1. mars ​For deg som skal søkje marinejeger eller spesialbåtoperatør.
Annen spesialstyrke-utdanning/jegertjeneste/ tjenesteutdanning Søknadsskjema kjem i uke 45
Send meg varsel​
1. mars For deg som skal søkje kystjeger eller taktisk båtskvadron.
Befalsskole
(Fos sommer)​
Søknadsfrist utgått 21. april For deg som skal søkje utskrevet befalskurs (UB), befalsskole (BS), lærling med lederutdanning eller Forsvarets ingeniørhøgskole. Opptaket er ein del av Fos sommer. Les om opptakskravene her.
Krigsskolen gjennomgående og Sjøkrigsskolen (4-årig)
(Fos sommer)​
Søknadsfrist utgått 21. april Krigsskolen gjennomgående og Sjøkrigsskolen (4-årig). Opptaket er ein del av Fos sommer. Les om opptakskravene her.
Forsvarets etterretnings-
høgskole (Fos sommer)​
Søknadsfrist utgått 21. april Les meir om Forsvarets etterretningshøgskole. Opptaket er ein del av Fos sommer. Les om opptakskravene her.
​Feltoperatør/
fjernoppklaring
Søknadsfrist utgått ​1. mai ​For deg som skal søkje feltoperatør/fjernoppklaring i Etterretningsbataljonen. Du kan søkje både med og utan førstegongsteneste.
​Etterretningsoperatør ​​​​​Søknadsfrist utgått
​4. januar ​For deg som vil søkje stilling som etterretningsoperatør i Etterretningsbataljonen.
Lærling​ Søknadsfrist utgått 15. februar ​For deg som ønskjer å ta læretida i Forsvaret med førstegongsteneste eller på sivile vilkår. Les meir om lærlingordninga.
Krigsskolen (3-årig)
Sjøkrigsskolen (3-årig)
Luftkrigsskolen (3-årig)
Søknadsfrist utgått 15. februar For deg som allereie har fullført og bestådd grunnleggjande befalsutdanning.
Lærling ​med lederutdanning
Opptak på Fos sommer
Søknadsfrist utgått 15. februar For deg som ønskjer å ta læretida i Forsvaret kombinert med en lederutdanning. Les meir om lærling med lederutdanning.
​Militær etterretning
EK-operatør
Søknadsfrist utgått>/span> Søk her​​​​​​​​​​​ 1. april For deg som skal søkje kontrakt som elektronisk krigføringsoperatør (EK-operatør) i Etterretningsbataljonen.
Grenader i Brigade Nord​ Søknadsrist utgått 1. april​ Omfattar ledige stillinger i Telemark bataljon og andre avdelingar i Brigade Nord. Her finn du ei oversikt. Merk: Du søker på avdeling, ikkje stilling.
​​Minedykker Søknadsfrist utgått ​1. august ​For deg som har påbegynt eller fullført førstegangstjeneste fra før av. Les mer om Minedykkerkommandoen.
Musikk/drill i Garden
SøknadsskjemaSøk her​​​​​​​​​​​
Ikkje nokon
søknadsfrist
Søk om opptak i 3. Gardekompani (musikk og drillkompani). Du må gjennom prøvespel. Sjå søknadsskjema for meir informasjon.
Merk! Desse datoane kan bli endra.​​

​​​