Forsvarets spesialstyrker

Spesialstyrkene er Forsvarets spydspiss. De består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

​​​​​​​​​​​​​​Forsvarets spesialstyrker er en selvstendig enhet bestående av to uavhengige kommandostyrker; Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando. Operatørene velges ut gjennom en nøye og svært utfordrende seleksjonsprosess, og gjennomgår deretter realistisk og variert trening innen​ sentrale spesialstyrkedisipliner. Det er derfor viktig at du forbereder deg godt både fysisk og psykisk på et opptak.


Marinejegerkommandoen

Marinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke, basert i Ramsund og Bergen. Her kan du søke utdannelse som spesialbåtoperatør eller marinejeger. Utdanningene i Marinejegerkommandoen er åpne for søkere både med og uten gjennomført førstegangstjeneste – du kan ta utdanningen som del av førstegangstjenesten.   

Spesialbåtoperatørene skal kunne håndtere Forsvarets raskeste båter under alle slags forhold. De trener på og utfører operasjoner både selvstendig og i felleskap med marinejegerne. Spesialbåtoperatørene deltar i internasjonale operasjoner, sist i Adenbukta utenfor Somalia. Hvis du har en interesse for båt og lærer fort – samt har en sterk psyke og god fysikk – så kan spesialbåtoperatør-utdannelsen være noe for deg.

 

Forsvarets spesialkommando

Forsvarets spesialkommando er basert på Rena leir i Østerdalen. I FSK kan du søke førstegangstjeneste som fallskjermjeger eller i den nyopprettede Jegertroppen for kvinner. De med fullført førstegangstjeneste kan søke opptak som spesialjeger.

Tjenesten i den kvinnelige Jegertroppen har spesiell rekognosering i og rundt urbane områder som hovedfokus. Det vil si innhenting av viktig informasjon om fienden og hans bevegelser ved bruk av forskjellige og krevende metoder. Tjenesten stiller krav til læringsevne og mentalt overskudd, men også til fysikk og prestasjoner.

Les mer om utdanning i Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen her:​


​​​​​​​​​