Taktisk båtskvadron

Illustrasjonsbilde - Taktisk båtskvadron
Taktisk båtskvadron er en del av Marinens jegervåpen og bidrar til Sjøforsvarets amfibiske kapasitet, samt Forsvarets evne til å føre strid i kystsonen.
Skvadronen ble etablert som en egen avdeling i Marinens jegervåpen i 2006, og er plassert i Bergen. Taktisk båtskvadron benytter Stridsbåt 90 som plattform, og er trent for hurtigbåtnavigering og operasjoner i kystnære farvann både i Norge og utland.
 
Taktisk båtskvadron trener og opererer tett med resten av Marinens jegervåpen, og er et viktig bidrag for løsing av de ulike oppdrag våpenet får. Avdelingen skal være utrustet og trent for å operere i meget utfordrende klimatiske forhold med høy stridsutholdenhet.
 
Taktisk båtskvadron er per dags dato oppsatt med Stridsbåt 90N-konfigurasjoner, som tropptransportfartøy (S90N), ledelsesfartøy (S90NL) med utvidet KKIS-løsning, og sanitetsfartøy (S90NSan).
 

Taktisk båtskvadron søker for tiden nye medarbeidere

Vi søker primært personell som innehar en sterk indre motivasjon for å bli best mulig innen sitt fagfelt. Tjenesten i TBS inneholder mange maritime elementer, men grunnet operasjonsområdets art er også mye av tjenesten landbasert - det er derfor TBS kan sies å arbeide i det amfibiske domenet.

  • Vi søker menige fra januarkontingenten som har fagbrev som motormann, og som er skikket til tjeneste om bord. Disse vil inngå i maskindetaljen.
  • Vi søker menige fra julikontingenten med førerkort klasse B, som logistikkassistenter. Disse vil gå inn i støtteelementet til TBS, med fokus på administrasjon og logistikk.
  • Vi søker menige fra mars- og septemberkontingenten med førerkort klasse B, og som er skikket til tjeneste om bord. Disse skal inngå i fartøysbesetningene som radiooperatører. For å bli radiooperatør må man gjennomføre og bestå et SRO-kurs.

I tillegg vil alle som oppfyller kravene til TBS sitt utdanningsprogram (TUP) kunne søke dette, og her vil man spesialisere seg som maskinist, navigatør eller skytter. Søknadsfrist er 1. mars og opptaket starter i juli. Vi søker spesielt personell med maritime fagbrev og teori til M1 og D5.

Tjenestested fra og med august 2014 er Harstad.