Fritaksordninga

Illustrasjonsbilde - Fritaksordninga
For personar som dekkjer ein samfunnskritisk funksjon.
Fritaksordninga gjeld berre for arbeidsgjevar med tilsette som:
  1. Dekkjer ein samfunnskritisk funksjon
  2. Har fullført førstegongstenesta
  3. Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

Alle tre kriteria må vere oppfylt for at fritaksordninga skal vere aktuell.

Nytt regelverk kjem

Nytt regelverk for fritaksordninga i Forsvaret skal innførast i 2014. Forsvarsdepartementet har gjort gjeldande regelverk «sovande» inntil nytt regelverk blir innført. Dette skrivet (pdf) som regulerer ordninga er sendt ut til alle rapporterande ledd.
 

Desse prosedyrar skal følgjast:

 
  • Departementa skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for rapporterande ledd (RL) i fritaksordninga. Last ned skjema (pdf)
  • Rapporterande ledd skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for sivile krigstidsoppsetjingar (SKOP) i fritaksordninga. Last ned skjema (pdf)
  • SKOP skal informere Forsvaret om tilgang og avgang i fritaksordninga for personar som dekkjer samfunnskritiske funksjonar. Merk! Tilgang i fritaksordninga skal berre skje dersom personen som dekkjer ein samfunnskritisk funksjon har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret. Last ned skjema for tilgang (pdf). Avgang meldes på e-post til vpv.fritaksordningen@mil.no
  • Dersom ein søknad om fritak blir avslått, kan SKOP klage på avgjerda. Last ned klageskjema (pdf)