Journalist/informasjonsmedarbeider ved Forsvarets mediesenter

PR- og informasjonsavdelingen ved Forsvarets mediesenter er på jakt etter deg som har journalistisk utdanning eller erfaring, eller kompetanse som kommunikasjonsmedarbeider.
Ved Forsvarets mediesenter har du mulighet til å avtjene førstegangstjeneste som journalist/informasjonsmedarbeider. Mediesenteret er Forsvarets kommunikasjonsbyrå og består av både sivilt og militært ansatte. Senteret har fire avdelinger: PR- og informasjonsavdelingen, Markedsavdelingen, Audiovisuell avdeling, Multimediaavdelingen. De fleste i førstegangstjeneste hos oss har høyere utdanning.

Dette er en vernepliktig stilling, noe som betyr at du gjennomfører førstegangstjenesten ved Forsvarets mediesenter.

Du må gjennom rekruttskole på 6-8 uker før du blir utplassert til mediesenteret og gjennomfører resten av tjenesten her. 

Arbeidsoppgaver:

 • produsere innhold (nyhetssaker og faktasider) til forsvaret.no, Forsvarets intranett, og poste på Forsvarets facebookprofil
 • vedlikehold av nettsidene (inkludert redigere innhold)
 • støtte i avdelingens PR-arbeid med innsalg av materiale til eksterne medier
 • produksjon av tekst (fakta, intervjuer, feature) til brosjyrer og andre trykksaker
 • fotografere ved behov (mediesenteret har profesjonelle fotografer som primært tar bilder) 
 • produsere klippmapper (medieklipp) for Forsvaret

Gjennom tjenesten får du god kjennskap til Forsvarets organisasjon og Forsvarets rolle i samfunnet. Du vil jobbe selvstendig opp mot beslutningstagere og ledere i Forsvaret. Stillingen gir deg god og relevant arbeidserfaring innen journalistiskk og kommunikasjon, noe som er en god ballast til videre karriere utenfor Forsvaret.

 • Det kr
 • eves relevant erfaring som journalist eller med kommunikasjonsarbeid.
 • Det er ønskelig med høyere utdanning innen journalistikk, kommunikasjonsfag eller mediefag (journalistisk erfaring kan kompensere for manglende utdanning).
 • Må ha god skriftlig fremstillingsevne og like å skrive. Du må ha minimum karakteren 4 i norsk og bør beherske nynorsk bra.
 • Du bør ha erfaring med arbeid på web / digitale flater. 
 • Det er ønskelig med førerkort klasse B.
 • Du må være selvstendig, nøyaktig og initiativrik

Søkere som blir valgt ut som journalister/informasjonsmedarbeidere, må gjennomføre rekruttskole før de blir overført til Forsvarets mediesenter.
 
Forsvarets mediesenter samarbeider med øvrige informasjonsavdelinger i Forsvaret som også trenger soldater. Søknaden din kan derfor distribueres til andre avdelinger.

Slik søker du:

Send en generell søknad vedlagt CV, vitnemål, attester og arbeidsprøver til:
 
Forsvarets mediesenter
ved Randi Ellingsen
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo
 
Hvis du har fått innkalling til førstegangstjenesten, skriv det i søknaden. Opplys om når og hvor du er innkalt. Har du ikke fått innkalling, skriv når og hvor du var på sesjon og eventuelt når du er planlagt innkalt til førstegangstjeneste.

Spørsmål? Kontakt:

Avdelingsleder Randi Ellingsen
Tlf: 23 09 77 50 / 957 41 506
 
 
 

Tjenestetype: Kontor og data

Gren: Hæren; Luftforsvaret; Sjøforsvaret

Innrykksmåned: Januar; Juli; September

Utdanningskrav: Videregående VG3; Bachelor

Jeg vil...: I leir; På kontor

Må ha: Journalist; Videregående VG3

Bør ha: Førerkort klasse B (med manuelt gir)

Relevant hobby: Journalist; Fotografering

Ferdighet: Fotografering; Journalist

Avdeling: Forsvarets mediesenter