Øvde på forsvaret av Norge

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor var Norge høsten 2018 vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture.

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».

For oss i Forsvaret er det å øve på å forsvare Norge det viktigste vi gjør. For å ha god kvalitet på soldater og utstyr, må vi øve og trene jevnlig.

Like viktig er det å øve sammen med våre allierte for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig.

Nedenfor kan du finne mer informasjon til befolkningen, media eller besøke de engelske sidene for øvelsen Trident Junture.


STØRSTE ØVELSE SIDEN 1980-ÅRENE

Øvelse Trident Juncture var NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og ble avholdt i Norge i oktober–november 2018. Rundt 50 000 soldater fra over 30 land øvde på å forsvare Norge.

For Norge var dette den største øvelsen siden 1980-årene.

Hoveddelen av øvelsen foregikk i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.


HELE NORGE ØVDE

Øvelsen var også en test for det gjeninnførte totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg – og disse ble også øvd under Trident Juncture.


LES MER OM TRIDENT JUNCTURE:

 

 

fakta_653_tridentjunctureaktuelt_2091_forstenatoavdelingan/aktuelt/forste-nato-avdeling-ankom-norge/media/PubImages/20180818tk_I1482.jpgFørste NATO-avdeling ankom NorgeLørdag 18. august ankom det første fartøyet med materiell og kjøretøy til øvelse Trident Juncture. Over 40 000 soldater og over 10 000 kjøretøy skal komme seg på plass før øvelsen starter. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6392
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1877_totalforsvaret/aktuelt/totalforsvaret/media/PubImages/Totalforsvar1.jpgHele Norge i ForsvarNorges totalforsvar er langt mer enn militære styrker. Sjansen for at du har en rolle i det, er stor.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5653
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1714_natorekognosertefort/aktuelt/nato-rekognoserte-for-trident-juncture/media/PubImages/trj18%20illustrasjonsfoto%20fra%20CR16.jpgForbereder største NATO-øvelse i Norge på over 15 årNATO gjennomfører denne uken den første av en rekke rekognoseringer i Norge i forkant av øvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen blir den største av sitt slag i Norge siden 2002. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5652
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1847_overpånatoskjerneopp/aktuelt/over-på-natos-kjerneoppgave/media/PubImages/tkexnoleR7782_TRJE18_Illustrasjonsfoto.jpgØver på NATOs kjerneoppgaveNeste år kommer rundt 40 000 soldater til Norge for å delta i storøvelsen Trident Juncture 18. – Avgjørende å øve på det kollektive forsvaret av Norge, sier viseadmiral Ketil Olsen. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5655
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1957_admiralfoggotridentj/aktuelt/admiral-foggo-trident-juncture/media/PubImages/TRJE18_bilde_forside.jpgI rute foran Trident Juncture– Samarbeidet med Norge er eksepsjonelt, og planleggingen går svært bra, sier admiral James G. Foggo, sjef for høstens store NATO-øvelse i Norge. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5651
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1878_altklartfornatoseksa/aktuelt/alt-klart-for-natos-eksamen/media/PubImages/20170921tk_I6261.jpgAlt klart for NATOs eksamenNeste år kommer 40 000 soldater fra hele NATO til Norge for å øve. Det ser forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem til.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5654
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1920_signerteviktigveiavt/aktuelt/signerte-viktig-veiavtale/media/PubImages/AA_CR16_020316_17.jpgViktig veiavtaleForsvaret og Statens vegvesen har signert tre avtaler som regulerer samarbeidet mellom de to etatene. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5656


Publisert 5. mai 2017 15:53.. Sist oppdatert 12. desember 2018 15:34.