Øver på forsvaret av Norge

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor vil Norge høsten 2018 være vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture.

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».

For oss i Forsvaret er det å øve på å forsvare Norge det viktigste vi gjør. For å ha god kvalitet på soldater og utstyr, må vi øve og trene jevnlig.

Like viktig er det å øve sammen med våre allierte for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig.Praktisk informasjon


STØRSTE ØVELSE SIDEN DEN KALDE KRIGEN
Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober–november 2018. Rundt 40 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge.

For Norge blir dette den største øvelsen på mange tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden.

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.


HELE NORGE ØVER

Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg – og det er disse som også skal trene og testes under Trident Juncture.


LES MER OM TRIDENT JUNCTURE:

 

 

fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1957_admiralfoggotridentj/aktuelt/admiral-foggo-trident-juncture/media/PubImages/TRJE18_bilde_forside.jpgI rute foran Trident Juncture– Samarbeidet med Norge er eksepsjonelt, og planleggingen går svært bra, sier admiral James G. Foggo, sjef for høstens store NATO-øvelse i Norge. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5651
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1714_natorekognosertefort/aktuelt/nato-rekognoserte-for-trident-juncture/media/PubImages/trj18%20illustrasjonsfoto%20fra%20CR16.jpgForbereder største NATO-øvelse i Norge på over 15 årNATO gjennomfører denne uken den første av en rekke rekognoseringer i Norge i forkant av øvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen blir den største av sitt slag i Norge siden 2002. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5652
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1877_totalforsvaret/aktuelt/totalforsvaret/media/PubImages/Totalforsvar1.jpgHele Norge i ForsvarNorges totalforsvar er langt mer enn militære styrker. Sjansen for at du har en rolle i det, er stor.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5653
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1878_altklartfornatoseksa/aktuelt/alt-klart-for-natos-eksamen/media/PubImages/20170921tk_I6261.jpgAlt klart for NATOs eksamenNeste år kommer 40 000 soldater fra hele NATO til Norge for å øve. Det ser forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem til.fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5654
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1847_overpånatoskjerneopp/aktuelt/over-på-natos-kjerneoppgave/media/PubImages/tkexnoleR7782_TRJE18_Illustrasjonsfoto.jpgØver på NATOs kjerneoppgaveNeste år kommer rundt 35 000 soldater til Norge for å delta i storøvelsen Trident Juncture 18. – Avgjørende å øve på det kollektive forsvaret av Norge, sier viseadmiral Ketil Olsen. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5655
fakta_653_tridentjunctureaktuelt_1920_signerteviktigveiavt/aktuelt/signerte-viktig-veiavtale/media/PubImages/AA_CR16_020316_17.jpgViktig veiavtaleForsvaret og Statens vegvesen har signert tre avtaler som regulerer samarbeidet mellom de to etatene. fakta_653_tridentjuncturehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5656


Publisert 5. mai 2017 15:53.. Sist oppdatert 13. juli 2018 11:59.