Fighteren

Når hun våkner har hun 36 sting i hodet. Hun ser seg rundt med det ene øyet hun kan åpne og husker at hun fremdeles er jagerflypilot.


Les jagerflypilotens historie

Les flere historier under.Marianne [48]

Marianne Mjelde [48]

Hun var en av Norges første kvinnelige jagerflypiloter. I 18 år fløy Marianne Mjelde f-16. Men så snudde alt. Les historien hennes her.

Stilling: Sjef, Operasjonsgrp. Ørland

Grad: Oberstløytnant

Les historien her

Emma Elise [20]

Emma Elise Ødegård [20]

Emma Elise startet i Forsvaret 10. januar 2017. Etter Gardens rekruttskole ble hun overført til 4. Gardekompani. I kompaniet er hun materiell­assistent og tillitsvalgt. Etter Forsvaret planlegger hun å studere på NTNU.

Stilling: Materiellassistent

Grad: Ledende menig

Anita [36]

Anita Mecheal Ellingsen [36]

Anita drømte om å bli offiser og startet derfor i Forsvaret. Etter førstegangs­tjeneste og lærling­plass, tok hun studier sivilt og Krigsskole­kurs. Anita har tjenestegjort i Sør-Sudan og tatt observatør­kurs i FN.

Stilling: Stabsoffiser

Grad: Kapteinløytnant

Ayesha [29]

Ayesha Wolasmal [29]

Ayesha har jobbet som journalist, diplomat og soldat. Fra 2007-2008 tjenestegjorde hun i ISAF-styrkene i Afghanistan. Videre har hun jobbet som rådgiver ved den norske ambassaden i Kabul og spilt en rolle i tv-serien «Nobel».

Stilling: Rådgiver, WHO

Grad: Sivil

Kristin [59]

Kristin Lund [59]

Kristin ble nylig utnevnt til første kvinnelige FN-­sjef for Head of Mission and Chief of Staff i Midtøsten. Tidligere har hun vært sjef for HV og styrkesjef for FN-misjonen på Kypros.

Stilling: Styrkesjef i FN

Grad: Generalmajor

Les mer om Kristin

Camilla [21]

Camilla Engstrøm [21]

Camilla har vært i Forsvaret i halvannet år og er kokk på fregatten « KNM Otto Sverdrup». Hun synes livet på fregatt har gitt henne opplevelser hun ikke ellers ville fått. Camilla søkte Forsvaret for teste egne grenser.

Stilling: Kokk på fregatt

Grad: Ledende mening

Stine [36]

Stine Barclay Gaasland [36]

Stine startet i Forsvaret i 2005. Med en mastergrad i markedsføring fra BI fikk hun jobb som vernepliktig markedsfører ved Forsvarets mediesenter. Hun har gått Luftforsvarets befalsskole og Krigsskolen.

Stilling: Kommunikasjonssjef

Grad: Oberstløytnant

Siri Lill [47]

Siri Lill Mannes [47]

Siri Lill har jobbet i TV 2 fra 1992 til 2010. Hun har vært utenriksreporter og møtte Nelson Mandela dagen han vant presidentvalget i 1994. Hun har gått befalsskole og vært elev på Forsvarets russiskkurs.

Stilling: Daglig leder i SpeakLab

Grad: Sivil

Dorte [29]

Dorte Ødegård [29]

Dorte har bakgrunn fra Sjøkrigsskolen og Marinens jegervåpen. Hun har seilt over Atlanterhavet med «Statsraad Lehmkuhl» og husker spesielt godt tiden som skytter og operatør på stridsbåt.

Stilling: Rekrutteringsmedarbeider

Grad: Løytnant

Elisabeth [56]

Elisabeth Natvig [56]

Elisabeth har variert tjeneste­erfaring fra Forsvaret med særlig vekt på sambands- og informatikk­feltet. Hun har bakgrunn fra Sjøforsvaret og en sivil ingeniør­utdannelse.

Stilling: Sjef planavd. FST

Grad: Kontreadmiral

Tonje [49]

Tonje Skinnarland [49]

Tonje er sjef for Luftforsvaret. Hun startet sin militære karriere som kontroll- og varslings­befal, og har bakgrunn som jagerfly­kontrollør. Tonje har vært overadjutant for Hans Majestet Kongen og har internasjonal erfaring.

Stilling: Sjef Luftforsvaret

Grad: Generalmajor

Anne-Hilde [41]

Anne-Hilde Hagen [41]

Anne-Hilde startet i Forsvaret i 1995 som hundefører ved Ørlandet hoved­flystasjon. Hun har en mastergrad i markedsføring og har gått Krigsskolen. I tillegg har hun tatt den nederlandske fallskjermvingen.

Stilling: Markedsfører

Grad: Major

Elise [26]

Elise Toft [26]

– Det er klart du blir forbanna når noen skyter på deg. Samtidig var det viktig å beholde roen, sier Elise Toft. Hun er den første kvinnen som har mottatt en stridsdekorasjon siden andre verdenskrig.

Stilling: Sykepleier

Grad: Sivil

Les historien her

Ingrid [49]

Ingrid Gjerde [49]

Ingrid har vært sjef for både HM Kongens Garde og Krigsskolen. Hun var troppssjef i de norske styrkene i Libanon, kompanisjef i Telemark bataljon og kompanisjef i Bosnia.

Stilling: Stabssjef Hærstaben

Grad: Brigader

Julie [31]

Julie Sandnes [31]

Julie startet i Forsvaret som vernepliktig journalist i informasjons­avdelingen for Hærens styrker. Hun tok befalsutdannelse i 2006 og har vært to ganger i Afghanistan.

Stilling: Rådgiver

Grad: Sivil

Julia [33]

Julia Andersen [33]

Julia har jobbet i Etterretnings­bataljonen og vært én kontingent i Afghanistan. Etter Krigsskolen var hun troppssjef i Sanitetstroppen i Garden.

Stilling: HMS- rådgiver, Gardestaben

Grad: Kaptein

Selma [20]

Selma Petterson [20]

Selma er vakt- og sikringssoldat. Hun er inne til førstegangs­tjeneste i Luft­forsvaret.

Stilling: Vakt-og sikringssoldat

Grad: Menig

Iren [59]

Iren Isfeldt [59]

Iren startet i Forsvaret i 1977 og har tatt befalsutdanning ved det Sjømilitære korps i Horten. Hun var også første kvinnelige formann Oslo Militære Samfund og har seilt som tekniker og våpenteknisk offiser på ubåt.

Stilling: Senior stabsoffiser

Grad: Kommandørkaptein

Katrine [38]

Katrine Mathisen [38]

Katrine er lege og HV-soldat i innsats­styrke Derby. Hun har reist til Irak på privat initiativ for å hjelpe sårede. Reisene har ingen tilknytning til Forsvaret, men er gjort i regi av en amerikansk hjelpe­organisasjon.

Stilling: Lege

Grad: Løytnant

Kjersti [41]

Kjersti Kalstad Brenden [41]

Kjersti har vært våpenteknisk offiser i 20 år. Nå er hun kaptein­løytnant på fregatten «KNM Otto Sverdrup». Spesielt godt husker hun deltakelsen på verdens største maritime øvelse, RIMPAC på Hawai i 2014.

Stilling: Våpenteknisk offiser

Grad: Kapteinløytnant

Aina [36]

Aina Singstad [36]

Aina har opplevd mye spennende i Forsvaret, og blant annet vært med på å arrangere store NATO-øvelser. Hun har vært sjef for Cyberforsvaret i Trøndelag og arbeider i dag i Logistic Operation Center på Ørland.

Stilling: Personelloffiser

Grad: Major

Linn Therece [38]

Linn Therece Johansen [38]

Linn Therece jobber som talsperson i Forsvars­departementet. Hun har vært adjutant for tidligere sjef Luftforsvaret og har flere år med operativ tjeneste i Mission Support.

Stilling: Talsperson Forsvarsdep.

Grad: Major

Louise [53]

Louise Dedichen [53]

Louise var den første kvinnen i Norge som ble utnevnt til offiser på admirals-/generalsnivå. Hun er tildelt Forsvars­medaljen med laurbærgren, Forsvars­medaljen og Vernedyktighets­medaljen med tre stjerner.

Stilling: Sjef Forsvarets høgskole

Grad: Kontreadmiral

Elin [43]

Elin Blikra Erichsen [43]

Drønnet fra ankeret. Stillheten om natta. Joda, hun kjenner det. Etter åtte år på land, er det godt å være tilbake på sjøen. Møt trebarnsmoren Elin Blikra Erichsen, som kan det meste om livet om bord i et krigsskip.

Stilling: Skipssersjant

Grad: Orlogsmester

Les historien her

May [36]

May Tømmervold [36]

Brannkonstabel May Tømmervold vant kvinneklassen i The World Police and Fire Games i LA, og ble dermed kåret til verdens beste brannkvinne. I Forsvaret har hun arbeidet på stormpanser­vogn og som skytter på helikopter.

Stilling: Brannkonstabel

Grad: Sivil

Miriam [28]

Miriam Weierud [28]

Miriam startet i Forsvaret i 2008 og har tatt befalsutdanning og gått på Krigsskolen. Hun har jobbet som sambands­offiser og troppssjef i Ingeniørbataljonen og tjenestegjort i Afghanistan.

Stilling: Offiser befalsskole

Grad: Løytnant

Nesanet [35]

Nesanet Hailemariam [35]

Nesanet har gått Marinens befalskurs og har jobbet i Marinens jegervåpen. Hun har også vært presseoffiser i Adenbukta i forbindelse med Norges bidrag til antipirat-operansjonen i området.

Stilling: Personelloffiser

Grad: Løytnant

Sandra [34]

Sandra Stahl [34]

Sandra tok befalsutdanning i Hæren i 2007. Etter befals­utdanningen begynte hun på Sjøkrigsskolen og tok navigatør­utdanning. Sandra har seilt minejaktfartøy og deltatt i NATOs minerydder­styrke en rekke ganger.

Stilling: Adjutant for Sjef FHS

Grad: Kapteinløytnant

Rine [32]

Rine [32]

Hun lærer soldater å forsvinne i mengden eller skyte seg ut av en situasjon. Selv følger hun mottoet til FSK og Pippi. Møt Rine fra spesialstyrkene.

Stilling: Spesialsoldat

Grad: Kaptein

Les historien her

Nora [20]

Nora Hansen [20]

Nora startet i Forsvaret 10. januar 2017. Etter rekrutten i Garden ble hun overført til Huseby og jobber i dag som adjutant for gardesjefen. Etter Forsvaret planlegger Nora å søke Politihøg­skolen.

Stilling: Adjutant for Gardesjefen

Grad: Ledende menig

Britt [60]

Britt Brestrup [60]

Britt har deltatt i syv forskjellige sivile og militære internasjonale operasjoner i Midtøsten og Balkan. Hun har også vært president for Norske Veteraner i Internasjonale Operasjoner (NVIO) og leder for Befalets Felles­organisasjon.

Stilling: Pensjonist

Grad: Oberst

Daniela [20]

Daniela Stenvadet [20]

Daniela er forsynings­assistent på fregatten «KNM Otto Sverdrup». Daniela valgte førstegangs­tjeneste i Forsvaret for å gjøre noe annerledes etter videregående. Det morsomste hun har opplevd er å fly helikopter under et seilas.

Stilling: Forsyningsassistent

Grad: Ledende menig

Solveig [54]

Solveig Krey [54]

I 1995 overtok Solveig kommandoen over ubåten KNM «Kobben» og ble med det verdens første kvinnelige ubåtsjef. Hun har også vært sjef for ubåten KNM «Uredd». I dag er hun nest­kommanderende i Forsvarsstabens operasjonsavdeling.

Stilling: Nestkom. Operasjonsavd. FST

Grad: Flaggkommandør

Cathrine [42]

Cathrine Thorshaug- Wang [42]

Cathrine er utdannet helikopterflyger i Forsvaret. Hun har tjenestegjort i flere operasjoner utenlands. I dag jobber hun som senior stabsoffiser ved Forsvarets personell-og vernepliktssenter på Hamar.

Stilling: Helikopterpilot

Grad: Major

Susann [25]

Susann Habbestad [25]

Susann hadde planer om å søke Politi­høgskolen etter Forsvaret. Men hun trivdes så godt i Forsvaret at hun ble værende. Susann har gått Sjøkrigs­skolen og spesialisert seg innen bakke­utstyr og logistikk.

Stilling: Logistikkoffiser

Grad: Løytnant

Tianna [24]

Tianna Taranger [24]

Tianna har vært fire år i Forsvaret og er nå logistikk­assistent på fregatt. Hun ble overrasket over hvor fint det er å dele lugar med fem andre og husker spesielt en episode hvor de traff på en hav­skilpadde i Stillehavet i 2014.

Stilling: Logistikkassistent

Grad: Visekonstabel

Elisabeth [76]

Elisabeth Rolseth Knutsen [76]

Elisabeth begynte som sivil i Forsvaret i 1961, deretter som militær fra 1979- 1998. Hun ble første kvinnelige major i Luftforsvaret. Det å ha en posisjon og mulighet til å påvirke folks liv synes hun har vært en flott opplevelse.

Stilling: Pensjonist

Grad: Major

Vibeke [43]

Vibeke Sefland [43]

Vibeke er en norsk fjellklatrer, ekspedisjonsfarer, hjelpearbeider og foredragsholder. Hun har bakgrunn fra Forsvarets sanitet og ble første nordmann til å bestige to fjell over 8000 meter på en uke. Hun har reist i mer enn 74 land.

Stilling: Sanitetsoffiser

Grad: Major

Zonera [28]

Zonera Rafiq [28]

Zonera hadde aldri sovet i telt og foreldrene lurte på om hun ikke heller burde få seg en «ordentlig jobb» på et advokatkontor. Likevel søkte Zonera seg til Forsvaret.

Stilling: Jurist

Grad: Løytnant (VA)

Les mer om Zonera

Mona [21]

Mona Ødegård [21]

Mona startet i Forsvaret i 2015. Hun begynte som presse- og informasjons­soldat, men ble i 2016 overført til Forsvarets mediesenter som medie­grafikerlærling.

Stilling: Mediegrafikerlærling

Grad: Lærling

40 år med kvinner

Det norske forsvaret kan skilte med verdens første kvinnelige ubåtsjef og en kvinnelig styrkesjef i FN. Kvinnene i Forsvaret er alt fra jagerflypiloter og spesialsoldater til jurister.

​I år er det 40 år siden kvinner fikk gå inn i militære stillinger. At jubileet markeres er viktig også for Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. I dag leder han en rekke kvinner som avtjener verneplikt på nøyaktig samme vilkår som menn.

− Kvinner har vært en del av Forsvaret lenge, for eksempel kjempet tusenvis av kvinner og menn sammen mot okkupasjonen under andre verdenskrig.

Mange rollemodeller

Da kvinner i 1977 formelt fikk adgang til Forsvaret, var det starten på en lang likestillingskamp som i 2015 ble kronet med innføringen av allmenn verneplikt, uavhengig av kjønn. 

– Lovendringen har gitt Forsvaret muligheten til å dra nytte av hele den samlede kompetansen i hvert årskull, og det er selvfølgelig en mulighet vi setter svært stor pris på, sier Bruun-Hanssen. Han gir tidligere års rollemodeller mye av æren.

I dag kan Forsvaret se tilbake på blant annet verdens første kvinnelige FN-styrkesjef og verdens første kvinnelige ubåt-sjef. 

– Militær kompetanse tar lang tid å bygge, og kultur lang tid å endre. Kvinnene i dette prosjektet har gått foran og vist vei, og vært med på å øke kvinneandelen vår, sakte men sikkert. 

I dag kan Forsvaret se tilbake på blant annet verdens første kvinnelige FN-styrkesjef og verdens første kvinnelige ubåt-sjef. 

− I tillegg har vi flere kvinner i forsvarsledelsen, og vi har en egen tropp med vernepliktige kvinnelige fallskjermjegere – kanskje de beste i verden. Vi har grunn til å være stolte – og grunn til å takke dem som gikk foran, sier Bruun-Hanssen.