tjeneste_278_programtjeneste_278_programhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14459Program for frigjørings- og veterandagen8. mai hedrer vi alle våre veteraner landet rundt./media/PubImages/20170508AA_8mai_06.jpg

Over hele landet feirer vi vår frihet og hedrer våre veteraner på 8. mai. Forsvaret står bak enkelte av arrangementene, og i tillegg kommer en rekke markeringer i regi av kommuner, ulike foreninger og organisasjoner.

 Hovedarrangement 8. mai 2019

 

 

OsloOslo<p> <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong>Program for Oslo 8. mai</strong></span><br></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">08:00   Flaggheis<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">09:00   Kransenedleggelse på «Orlogsgasten»<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">10:00   Åpen dag på festningsområdet</span><br></li><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 0px 25px;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">A<span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;background-color:transparent;">rrangementer og utstillinger med fokus på <a href="https://itjenestefornorge.no/operasjoner/operation-allied-force">Allied Force-operasjonen</a></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Åpning av fotoutstillingen «Faces of NATO»<br></li></ul><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">10:30   Kransenedleggelse på Retterstedet<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">11:00   Gudstjeneste i Akershus slottskirke<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">11:45   Kransenedleggelse på Max Manus<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">12:00   Kanonsalutt<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">12:30   Kransenedleggelse i Minnelunden<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">14:15   <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Målgang «På hjul med veteraner», Prinsessens plass</span><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">14:30   <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Drilloppvisning ved Hans Majestet Kongens Garde på festningsplassen</span><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">15:30   Hovedseremoni på festningsplassen<br style="box-sizing:content-box;"></li><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 0px 25px;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Overflygning<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Statsministeren taler</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Soldatenes tale</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Medaljeseremoni<br></li></ul><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">16:30   Slutt<br></li></ul><p> <br> </p>


I tillegg til hovedarrangementet finnes disse arrangementene:

 Forsvarets markeringer 8. mai 2019

 

 

AndenesAndenes<div>Minnebautaen ved Andenes Kirke.<br><br>Start kl 10:00.<br><br><br><br></div><ul><li>Andenes Skolekorps spiller</li><li>Åpning/tale og kransnedleggelse ved fungerende Sjef Andøya Flystasjon 133 Luftving, Oberstløytnant Gyda Ellefsplass Olssen.</li><li>Kransnedleggelse og tale ved formannskapsmedlem Andøy kommune Einar Åbergsjord.<br></li><li>Andenes Skolekorps spiller.<br><br></li></ul>
Bardufoss og SetermoenBardufoss og Setermoen<div><h2 class="forsvaretElement-H2">Bardufoss Ved veteranmonumentet Andselv kl. 10:00.</h2><p class="forsvaretElement-p">Konfransier oberstløytnant Gerd Rødland. Overflyging fra Luftforsvarets flygeskole. Bønn på linja, feltprest Militærpolitikompaniet John Delourme. Signalister fra Hærens musikkorps deltar. Ordfører i Målselv Bengt Magne Luneng taler.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Setermoen ved Forsvarsmuséet kl. 12:00.</h2><p class="forsvaretElement-p">Nasjonal salutt, 21 skudd. Konfransier oberstløytnant Gerd Rødland. Bønn på linja, feltprest Artilleribataljonen Martin Holskar. Signalister fra Hærens musikkorps deltar, stabssersjant Eivind Siljeholm og kaptein Ole Thomas Gjærum. Ordfører i Bardu Toralf Heimdal holder tale.<br></p><p class="forsvaretElement-p">For å begrene smittespredning vil vi ikke invitere veteraner, gjester eller publikum. Overrekkelse av medaljer vil skje ved neste års markering.<br></p></div>
BergenBergen<h2 class="forsvaretElement-H2">Ved Bergenhus festning kl. 12:00.</h2><p class="forsvaretElement-p">Salutt fra festningen. Tale og kransnedleggelse ved Veteranmonumentet på Bergenhus festning, ved Kommandant Åsmund Andersen. Tale og kransnedleggelse på Solheim æreskirkegård, ved ordfører Marte Mjøs Persen.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
BodøBodø<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><div><b></b></div><div><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></strong><h2 class="forsvaretElement-H2">Ved Krigsmonumentet ved Bodø domkirke kl 10:00</h2><p class="forsvaretElement-p">Tale ved oberstløytnant Henning Homb, kransenedleggelse og overflygning av jagerfly.</p><p class="forsvaretElement-p">For å begrene smittespredning vil vi ikke invitere veteraner, gjester eller publikum. Overrekkelse av medaljer vil skje ved neste års markering. Bodø kommune vil live-streame arrangementet. <br></p><br></div>
Elverum: TerningmoenElverum: Terningmoen<ul class="forsvaretElement-p"><li>12:30 – 13:30   Lukket visning av filmen «Brennende minner», som forteller den vanskelige og såre historien om det å være krigsbarn til alle tider.<br></li><ul class="forsvaretElement-p"><li>Vesletua, Elverum kulturhus. 55 plasser. Påmelding før 3. mai til: <a href="mailto:leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no">leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no</a> / mobil: 911 82 506<br></li></ul><li>14:00 – 15:00   Mottakelse for Elverum kommunes gjester i Restaurant Elvarheim.<br></li><ul class="forsvaretElement-p"><li>Velkomst ved fungerende ordfører Arnfinn Uthus<br></li><li>Tale ved finansminister Siv Jensen<br></li><li>Medaljeutdeling v/HV-05<br></li><li>Hilsen fra feltprest Andreas Braset<br></li></ul><li>16:00   Middag for inviterte veteraner og gjester på Terningmoen.<br></li><ul class="forsvaretElement-p"><li>Påmelding før 3. mai kl. 12:00 til <a href="mailto:tomelhuus@mil.no">tomelhuus@mil.no</a> / mobil: 922 57 481<br></li></ul> </ul><br>
Harstad og RamsundHarstad og Ramsund<div></div><div><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Program kommer…</strong></div>
HortenHorten<p>​Kl 1300: Minnemarkering på Marinemuseet i Horten
</p><p>Kongelige Norske Marines musikkorps (KNMM) bidrar med messingkvintett som vil fremføre 4 verk i tillegg til signalet Bønn. Sjef KNMM legger ned krans i Minnehallen i Marinemuseet. Markeringen blir strømmet på gjengangeren.no.</p>
KirkenesKirkenes<p class="forsvaretElement-p"><ul><li>0745   Oppmøte Veteraner/Gjester i Vakta GSV </li><li>0758-0815   Oppstilling og Flaggheis på oppstillingsplass GSV</li><li>0855-0915   Tale & Kransenedleggelser på Partisan-monumentet</li><li>0921-0930 Ord fra Garnisonsprest    </li><li>1000-1100   Taler & Kransenedleggelser på Frigjøringsmonumentet </li><li>1130-1230   Lunsj i Spisemessa GSV</li></ul></p><div><b></b></div>
KongsvingerKongsvinger<div><h2 class="forsvaretElement-H2">På Kongsvinger festning kl. 11:00.</h2><p class="forsvaretElement-p">Tale og kransnedleggelse ved ordfører, ved krigsminnesmerke i byparken. Kransnedleggelse og bønn på linja ved prest og sjef Forsvarets veteransenter på UNIFIL-monumentet på Kongsvinger festning. Arrangementene streames av Glomdalen. I tillegg sendes et 30 minutters innslag med sjefen for Forsvarets veteransenter, obsertløytnant Arnstein Hestnes og to veteraner hvor de har en samtale rundt veteraner og frigjøringsdagen.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p></div>
KristiansandKristiansand<p class="forsvaretElement-p"><br></p><ul><li>​1000      Bekransning av Minnebautaen over falne fra Kristiansand 1940-1945 på Kristiansand Kirkegård</li><li>1100-1300 Utstilling «Unik og uniformert» på Lasaretthøyden på Odderøya</li><li>1200      Salutt fra Lasaretthøyden på Odderøya</li><li>1300      Markering av frigjøringsdagen ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter</li><li>1400      Bekransning av Veteranmonumentet i Tresse<br></li></ul><div><br></div><p></p>
Lillehammer/JørstadmoenLillehammer/Jørstadmoen<h2 class="forsvaretElement-H2">I Jørstadmoen leir</h2><p class="forsvaretElement-p">Oppstilling for leirens ansatte, taler og kransenedleggelse.<br></p><p><br></p>
NarvikNarvik<h2 class="forsvaretElement-H2">Ved bauten i Kirkeparken kl. 10:00.</h2><p class="forsvaretElement-p">Ordføreren i Narvik vil holde tale. Kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 vil også holde tale. Det blir også lagt ned krans.<br></p><p><br></p>
Rena/ÅmotRena/Åmot<div><b></b></div><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Program kommer…</strong><br>
Sandnes/VatneleirenSandnes/Vatneleiren<p class="forsvaretElement-p">I Vatneleiren gjennomføres et arrangement med kun faste ansatte tilstede.<br>Bilder og film fra arrangementet blir tilgjengelig i etterkant.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><div><b></b></div>
StordStord <p class="forsvaretElement-p"> <span lang="NO-NYN">NROF avdeling Sunnhordland inviterer til markering av Frigjerings- og veterandagen.</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">17.00: Norske Reserveoffisers Forbund avdeling Sunnhordland legg ned krans på krigsminnesmerket ved Stord kyrkje kl. 1700</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">Tale av ordfører på Stord: </span><span lang="NO-NYN">Gaute Straume Epland</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">Song av Leirvik Mannskor.</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">Me oppfordrar alle til å heisa flagget denne dagen.</span><br></p>
Sessvollmoen/TrandumskogenSessvollmoen/Trandumskogen<h2 class="forsvaretElement-H2">Ved minnesmerket i Trandumskogen kl. 11:00</h2><p class="forsvaretElement-p">Dagen gjennomføres med flaggborg, taler, kransnedleggelse, musikk og sang. Årets planlagte medaljeseremoni overfor våre veteraner blir også utsatt til neste år.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><br></p><p></p>
TromsøTromsø<h2 class="forsvaretElement-H2">Ved domkirken, Kirkeparken kl. 10:00.</h2><p class="forsvaretElement-p">Ordfører eller varaordfører i Tromsø kommune vil holde tale. Det vil også kommandérsersjant Thomas Moelv, sjefssersjant i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Markeringen vil streames direkte på nettsidene/Facebook til Tromsø kommune. Det vil også legges ned krans.<br></p><p><br></p>
TrondheimTrondheim<div><b></b></div><p class="forsvaretElement-p"></p><div><ul><li><span lang="NO-BOK">11:00: Kransnedleggelse med NVIO trønderlag på Tavern</span></li><li><span lang="NO-BOK">11:45: Kransnedleggelse ved Kristiansten festning</span></li><li><span lang="NO-BOK">12:00: Salutt fra Kristiansten festning</span></li><li><span lang="NO-BOK">13:30: Kransnedleggelse ved domkirkegården med ordfører</span></li></ul><div>18:00 overføres Luftforsvarets musikkorps konsert med gjester i Nidarosdomen på Facebook.<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=961abd41-dbaf-45dd-a98a-646727083390"> Les mer om dette her .</a><br></div></div>

 

 

Andre arrangementer 8. maiAndre arrangementer 8. mai<ul><li><a href="https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/museer-og-kulturhistorie/frigjorings-og-veterandagen-8-mai/">Arendal</a><br></li><li><a href="https://askoy.kommune.no/nyheter/veteranmarkering-8-mai-med-medaljeutdeling">Askøy</a><br></li><li><a href="https://www.indre.no/krig-og-konflikter/fredsarbeid/aurskog-holand/markerer-frigjoringsdagen-ved-a-hedre-veteraner/s/5-25-179752">Aurskog-Høland</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/654899258281423/">Drøbak</a> (for kommunene i Follo og Hurum)<br></li><li><a href="https://eid.kommune.no/8-mai-markering-pa-plassen.26644.aspx">Eid</a> (for Nordfjord-kommunene)<br></li><li><a href="https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/veteranmiddag/">Fet</a><br></li><li><a href="https://www.forde.kommune.no/om-oss/kunngjeringar/frigjerings-og-veterandagen-8-mai-i-sunnfjord.119692.aspx">Førde</a><br></li><li><a href="https://www.lunner.kommune.no/vi-inviterer-veteraner-med-familie-til-markering-8-mai.6216442-297042.html">Gran</a><br></li><li><a href="https://mia.no/grinimuseet/8-mai-2019">Grini</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217205221675445&set=a.2842324030053&type=3&theater">Hallingdal</a><br></li><li><a href="https://www.hamar.kommune.no/article46435-297.html">Hamar</a><br></li><li><a href="http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Marker-8.mai-i-museet">Horten</a><br></li><li><a href="http://www.trollheimsporten.no/fredsdagen-og-veterandagen-8-mai-2019.6217729.html">Indre Nordmøre</a><br></li><li><a href="https://www.lunner.kommune.no/vi-inviterer-veteraner-med-familie-til-markering-8-mai.6216442-297042.html">Lunner</a><br></li><li><a href="https://www.lorenskog.kommune.no/nyheter/samarbeidsradet-pa-nedre-romerike-snr-inviterer-til-middag-for-veteraner-8-mai.85899.aspx">Lørenskog</a></li><li><a href="https://www.moss.kommune.no/nyheter-forsiden/8-mai-markering-i-moss-og-rygge.640537.aspx">Moss</a><br></li><li><a href="https://www.namsos.kommune.no/markering-av-veterandagen-8-mai-2019.6211192-403012.html">Namsos</a><br></li><li><a href="https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/veteranmiddag/">Nittedal</a><br></li><li><a href="https://www.notodden.kommune.no/globalassets/dokumenter/nyheter/program-frigjoringsdagen.pdf">Notodden</a><br></li><li><a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/arrangement/bestilling/bestilling.aspx?Arrangement=a8a68e63-9cc4-496e-8dc3-1978fbb2a2e0">Oslo</a><br></li><li><a href="https://www.ringebu.kommune.no/nyheter/8-mai-markering-av-frigjoringsdagen-og-veterandagen-i-ringebu-kommune.107278.aspx">Ringebu</a><br></li><li><a href="https://www.ralingen.kommune.no/veterandagen-8-mai.6206528-282834.html">Rælingen</a><br></li><li><a href="http://raukvin.rotary.no/no/event-single/170#.XM8o3C_JLvE">Røyken</a><br></li><li><a href="https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/veteranmiddag/">Skedsmo</a><br></li><li><a href="https://www.skanland.kommune.no/avduking-av-minnebauta-8-mai.6216099-400055.html">Skånland</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/380150729379305/">Sortland</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/2123704804364231/">Sula</a><br></li><li><a href="https://www.sorum.kommune.no/invitasjon-til-veteraner-fra-internasjonale-militaere-operasjoner.6206112-137462.html">Sørum</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/651135018633088/">Tromsø</a><br></li><li><a href="https://www.tonsberg.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/lag-og-foreninger/veteraner/frigjorings-og-veterandagen-8-mai/">Tønsberg</a><br></li><li><a href="https://www.vadso.kommune.no/fokusnyhet/frigjorings-og-veterandagen-8-mai.6672.aspx">Vadsø</a><br></li><li><a href="https://www.vestby.kommune.no/frigjoerings-og-veterandagen-8-mai-minnestund-i-son-kl-18-00-og-vestby-kl-1900.6218013-311700.html?showtipform=2">Vestby</a><br></li><li><a href="https://www.vestnes.kommune.no/aktuelt/frigjerings-og-veterandagen-8-mai-2019.5643.aspx">Vestnes</a><br></li><li><a href="http://www.vinje.kommune.no/siste-nytt/frigjerings--og-veterandagen-8-mai-i-vinje">Vinje</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/vagankommune/posts/10158376785188146">Vågan</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/2226810480893682/">Ålesund</a><br></li></ul><p class="forsvaretElement-p"> Det arrangeres markeringer mange steder 8. mai. Finner du ikke program fra din kommune kan du sjekke din kommunes egne nettsider for program.<br></p>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=14