tjeneste_278_programtjeneste_278_programhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14459Program for frigjørings- og veterandagen8. mai hedrer vi alle våre veteraner landet rundt./media/PubImages/20170508AA_8mai_06.jpg

Over hele landet feirer vi vår frihet og hedrer våre veteraner på 8. mai. Forsvaret står bak enkelte av arrangementene, og i tillegg kommer en rekke markeringer i regi av kommuner, ulike foreninger og organisasjoner.

 Hovedarrangement 8. mai 2019

 

 

OsloOslo<p> <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong>Program for Oslo 8. mai</strong></span><br></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">08:00   Flaggheis<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">09:00   Kransenedleggelse på «Orlogsgasten»<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">10:00   Åpen dag på festningsområdet</span><br></li><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 0px 25px;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">A<span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;background-color:transparent;">rrangementer og utstillinger med fokus på <a href="https://itjenestefornorge.no/operasjoner/operation-allied-force">Allied Force-operasjonen</a></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Åpning av fotoutstillingen «Faces of NATO»<br></li></ul><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">10:30   Kransenedleggelse på Retterstedet<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">11:00   Gudstjeneste i Akershus slottskirke<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">11:45   Kransenedleggelse på Max Manus<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">12:00   Kanonsalutt<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">12:30   Kransenedleggelse i Minnelunden<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">14:15   <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Målgang «På hjul med veteraner», Prinsessens plass</span><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">14:30   <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Drilloppvisning ved Hans Majestet Kongens Garde på festningsplassen</span><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">15:30   Hovedseremoni på festningsplassen<br style="box-sizing:content-box;"></li><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 0px 25px;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Overflygning<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Statsministeren taler</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Soldatenes tale</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Medaljeseremoni<br></li></ul><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">16:30   Slutt<br></li></ul><p> <br> </p>


I tillegg til hovedarrangementet finnes disse arrangementene:

 Forsvarets markeringer 8. mai 2019

 

 

AndenesAndenes<div>Minnebautaen ved Andenes Kirke.<br><br>Start kl 10:00.<br><br><br><br></div><ul><li>Andenes Skolekorps spiller</li><li>Åpning/tale og kransnedleggelse ved fungerende Sjef Andøya Flystasjon 133 Luftving, Oberstløytnant Gyda Ellefsplass Olssen.</li><li>Kransnedleggelse og tale ved formannskapsmedlem Andøy kommune Einar Åbergsjord.<br></li><li>Andenes Skolekorps spiller.<br><br></li></ul>
Bardu, Sørreisa og MålselvBardu, Sørreisa og Målselv<div><b></b></div><div><ul><li><span style="font-size:13px;">0800 - Sørreisa: Flaggheising, frokost, markering og utdeling av medalje på kommunehuset. Tale ved olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Appell ved ordfører Jan-Erik Nordahl.</span></li><li><span style="font-size:13px;"></span><span style="font-size:13px;">0800 – Skjo</span><span style="font-size:13px;">ld: Oppstilling og markering ved minnebauta Skjold leir.</span></li><li><span style="font-size:13px;">0945 - Bard</span><span style="font-size:13px;">ufoss: Oppstilling og markering ved Veteranmonumentet Bardufoss.</span></li><li><span style="font-size:13px;">1000 - Bard</span><span style="font-size:13px;">ufoss: Tale ved olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Appell ved ordfører Nils Ole Foshaug. Tale ved stabssjef Hærstaben brigader Frode Ommundsen. Bønn på linja - signal ved Hærens musikkorps. Bekransning.</span></li><li><span style="font-size:13px;">1115 - Seterm</span><span style="font-size:13px;">oen: Veteraner inviteres til Forsvarsmuseet. Åpent for publikum.</span></li><li><span style="font-size:13px;">1145 - Seter</span><span style="font-size:13px;">moen: Oppstilling og seremoni ved Forsvarsmuseet.</span></li><li><span style="font-size:13px;">1200 - Seter</span><span style="font-size:13px;">moen: Salutt. Tale ved olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Appell ved ordfører Toralf Heimdal. Bønn på linja - signal ved Hærens musikkorps. Bekransning.</span></li><li><span style="font-size:13px;">1</span><span style="font-size:13px;">230 - Setermoen: Veteranlunsj i Setermoen leir. Utdeling av medaljer. Felles avgang med buss fra museet. Påmelding til lunsj sendes Bardu kommune, veteran@bardu.kommune.no eller tlf 949 73 609 senest 6. mai</span></li><li><span style="font-size:13px;">1700 - 1800 Bardufoss: Foredrag i Istindportalen ved professor i historie Stian Bones, UIT: “Norge, Sovjetunionen og den kalde krigen”. Servering av kaffe og kaker.</span></li></ul></div><div><br></div><p class="forsvaretElement-p">Olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar på vegne av Regjeringen.</p><p class="forsvaretElement-p">Veteraner m/følge fra nasjonal og internasjonal tjeneste inviteres.</p><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
BergenBergen<p><strong>0730 – Minneplate ved Hovedport Bergenhus festning.</strong><strong> </strong></p><p><strong>          </strong><strong> </strong>Kommandant Åsmund Andersen setter blomsterbukett på minnesmerket</p><p><strong>0740 – Minneplate på Stallbygning Bergenhus festning</strong></p><p><strong>          </strong><strong> </strong>Kommandant Åsmund Andersen setter blomsterbukett på minnesmerket</p><p><strong>0800 – Haakon VII statuen på Bergenhus festning</strong></p><p>           Flaggheis</p><p>           Kommandant Åsmund Andersen holder kort appell og legger ned krans</p><p><strong>0815 – Veteranmonumentet på Paradeplass</strong></p><p>           Leder Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) avdeling Bergen; Frank Ove Eriksen holder kort appell og legger ned blomsteroppsats</p><p><strong>0855 – Lancastermonumentet ved Store Lungegårdsvannet</strong></p><p>           Britisk konsul Arnfinn Seim holder kort appell og legger ned krans</p><p>           Kommandant legger ned krans</p><p><strong>0900 – Gravdal</strong></p><p>           President i Bergen Militære Samfund; Jarle Vika holder kort appell og legger ned krans</p><p><strong>0915 – Nygård Kirke</strong></p><p>           Sjøkrigsskolen holder kort appell og legger ned krans</p><p><strong>0925 – Møllendal - Samveldelandenes krigsgraver</strong></p><p>           Britisk konsul Arnfinn Seim holder kort appell og legger ned krans</p><p>           Forhenværende Canadisk konsul Karin Pittman legger ned krans</p><p><strong>0930 – Leite på Kringsjå</strong></p><p>           Sjøkrigsskolen holder kort appell og legger ned krans</p><p><strong>1000 – Solheim Æreskirkegård</strong></p><p>           Haakonsvern orlogsstasjon stiller garde</p><p>           Fane og flaggborg ved HV-09 og Veteranforeningene</p><p>           Messinggruppe ved Sjøforsvarets musikkorps</p><p>           Kommandant Åsmund Andersen holder kort appell og legger ned krans</p><p>           Statsråd Thorbjørn Røe Isaksen taler og legger ned krans</p><p>           Ordfører Marte Mjøs Persen holder kort appell og legger ned krans</p><p>           Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avdeling Bergen legger ned krans</p><p>           Kirkens fredsbønn ved Sjøforsvarsprest Turid A Reksten</p><p><strong>1100 – Storetveit - Minnesmerket over Fredrik Kayser</strong><br>Bjørn West museets venner ved Jørgen Bjerkestrand holder kort appell og legger ned krans </p><p><strong>1200 – Salutt fra Saluttplass Sverresborg – 21 skudd</strong></p><p>           Haakonsvern orlogsstasjon bemanner saluttkanonene</p><p><strong>1200 – Øvre Helen – Hellen fort</strong><strong>         </strong><strong> </strong></p><p><strong>          </strong><strong> </strong>Bergen forsvarsforening ved Odd-Kjell Sunde holder kort appell og legger ned krans. </p><p><strong>1200 – Rotunden i Veiten</strong></p><p>           NVIO Bergen ved leder Frank Eriksen holder kort appell og legger ned krans.</p><p><strong>1215 – Sjømannsmonumentet på Torgalmenningen</strong></p><p>           Sjef Sjøforsvarets Baser; Svein Erik Kvalvaag holder kort appell og legger ned krans </p><p><strong>1220 – Ulven leir – MTB 345-bautaen</strong></p><p>           1. korvettskvadron holder en kort appell og legger ned krans</p><p><strong>1230 – Ulven leir – Minnesmerke IR 9 og E-tjenesten</strong></p><p>           HV-09 holder kort appell og legger ned krans</p><p><strong>1230 – Nordstjernen og Shetlands-Larsens monumentet</strong></p><p>           Sjef Sjøforsvarets Baser; Svein Erik Kvalvaag holder en kort appell og bekranser minnesmerkene</p><p><strong>1250 – Krigsmoderen på Nordnes</strong></p><p>           Sjøkaptein Nils Eggum holder kort appell og legger ned krans på vegne av Bergen Skipperforening</p><p><strong>1300 – Espeland fangeleir, start på Espeland jernbanestasjon 1250</strong></p><p>           Appell ved August Rathke</p><p>           Tale og kransnedleggelse ved Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich</p><p>Kvinnebrakken kl 1530 – Kjartan Rødland snakker om fredsdagene samt intervju med to gjenlevende fanger</p><p><strong>1340 – Kronstad Hovedgård Seremoni i regi av Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård</strong><strong> </strong></p><p>           Kort appell ved Magn Ivar Fosse i Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård<br>Kort appell og kransnedleggelse ved sjef HV-09 Christoffer Knutsen<br>Gruppe fra Sjøforsvarets musikkorps spiller</p><p><strong>1400 – Bergen kommune inviterer tilstedeværende til lunsj på Kronstad Hovedgård</strong></p><p><strong>1800 – Veteranmonumentet på Paradeplass</strong></p><p>           Ordfører Marte Mjøs Persen holder kort appell og legger ned krans</p><p><strong>1810-1915 – Kommunal mottakelse i Håkonshallen</strong></p><p>           Ordfører Marte Mjøs Persen holder mottakelse for påmeldte veteraner</p><p><strong>1930-2030 – Frigjørings- og nasjonal veterandagskonsert i Håkonshallen ved Sjøforsvarets musikkorps</strong></p><p>           Sjøforsvarsprest Theodor Svane holder appell</p><p>           HV-09 stiller med fane og flagg</p><p>           Haakonsvern orlogsstasjon stiller med flaggborg</p><p> </p>
BodøBodø<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><div><b></b></div><div><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></strong><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;color:#000000;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;background-color:white;"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;">Kl. 12:30</span></strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;">: Flaggborg ved Domkirketårnet <br>Klokkespill fra Domkirketårnet<br>Fly-by med F-16<br>Kransnedleggelse ved Domkirkens tårnfot v/oblt Henning Homb, 132 luftving <br>Trompetspiller/trommeslager</span></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;color:#000000;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;background-color:white;"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;">Kl. 13:00</span></strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;">: Veterangudstjeneste i Bodø domkirke v/ feltprest Knut Espen Høidal, Øystein Endal og sogneprest Kyrre Kolvik</span></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;color:#000000;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;background-color:white;"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;">Kl. 14:00</span></strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;"> : Lunsj<br>Velkommen ved ordfører Ida Maria Pinnerød<br>Hilsen fra Regjeringen, ved Statsråd Monica Mæland<br>Hilsen fra Forsvarets Operative Hovedkvarter (Medaljeseremoni)<br>Leder Kjell Risa, NVIO Bodø og omegn</span></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;color:#000000;font-style:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration:none;background-color:white;"><strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;">Kl. 15:35</span></strong><span style="font-size:12pt;font-family:"open sans";color:#4f4b4b;">: Transport til Bodø Krigsminnemuseum</span></p></div>
Elverum: TerningmoenElverum: Terningmoen<ul class="forsvaretElement-p"><li>12:30 – 13:30   Lukket visning av filmen «Brennende minner», som forteller den vanskelige og såre historien om det å være krigsbarn til alle tider.<br></li><ul class="forsvaretElement-p"><li>Vesletua, Elverum kulturhus. 55 plasser. Påmelding før 3. mai til: <a href="mailto:leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no">leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no</a> / mobil: 911 82 506<br></li></ul><li>14:00 – 15:00   Mottakelse for Elverum kommunes gjester i Restaurant Elvarheim.<br></li><ul class="forsvaretElement-p"><li>Velkomst ved fungerende ordfører Arnfinn Uthus<br></li><li>Tale ved finansminister Siv Jensen<br></li><li>Medaljeutdeling v/HV-05<br></li><li>Hilsen fra feltprest Andreas Braset<br></li></ul><li>16:00   Middag for inviterte veteraner og gjester på Terningmoen.<br></li><ul class="forsvaretElement-p"><li>Påmelding før 3. mai kl. 12:00 til <a href="mailto:tomelhuus@mil.no">tomelhuus@mil.no</a> / mobil: 922 57 481<br></li></ul> </ul><br>
Harstad og RamsundHarstad og Ramsund<div></div><div><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Program kommer…</strong></div>
KirkenesKirkenes<p class="forsvaretElement-p"><ul><li>0745   Oppmøte Veteraner/Gjester i Vakta GSV </li><li>0758-0815   Oppstilling og Flaggheis på oppstillingsplass GSV</li><li>0855-0915   Tale & Kransenedleggelser på Partisan-monumentet</li><li>0921-0930 Ord fra Garnisonsprest    </li><li>1000-1100   Taler & Kransenedleggelser på Frigjøringsmonumentet </li><li>1130-1230   Lunsj i Spisemessa GSV</li></ul></p><div><b></b></div>
KongsvingerKongsvinger<div><b></b></div><ul class="forsvaretElement-p"><li>Kl: 08:00   Flaggheis og kransnedleggelse på Forsvarets veteransenter m/bønn på linja.</li><li>Kl: 10:30   Tale og kransnedleggelse på krigsminnesmerket i byparken,ved Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen.</li><li>Kl: 11:30   Tale og kransnedleggelse på UNIFIL monumentet, Kongsvinger festning, ved Knut Østbøll. Bønn på linja ved maj/feltprest Christian Skovdahl.</li><li>Kl: 12:00   Salutt Kongsvinger festning</li><li>Kl: 13:00   Den kulturelle spaserstokken m/konsert og enkel bevertning i Rådhusteateret</li></ul><p class="forsvaretElement-p"><br></p>
KristiansandKristiansand<p class="forsvaretElement-p"><br></p><ul><li>​1000      Bekransning av Minnebautaen over falne fra Kristiansand 1940-1945 på Kristiansand Kirkegård</li><li>1100-1300 Utstilling «Unik og uniformert» på Lasaretthøyden på Odderøya</li><li>1200      Salutt fra Lasaretthøyden på Odderøya</li><li>1300      Markering av frigjøringsdagen ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter</li><li>1400      Bekransning av Veteranmonumentet i Tresse<br></li></ul><div><br></div><p></p>
Lillehammer: JørstadmoenLillehammer: Jørstadmoen<ul><li>12:00   Oppstilling<br></li><ul><li>Tale ved justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr<br></li><li>Den unge soldatens tale ved Martin Blaalid<br></li><li>Tale ved feltprest Knut Svindland<br></li><li>Medaljeseremoni<br></li></ul></ul><div><p class="forsvaretElement-p">Påmelding innen 30. april</p><p class="forsvaretElement-p">Tlf.: 400 32 154</p><p class="forsvaretElement-p">E-post: kontakt@cyfor.mil.no</p><p class="forsvaretElement-p">Oppmøte i vakta senest  kl. 11:30<br></p><br></div>
NarvikNarvik<ul class="forsvaretElement-p"><li>17:40   Kirkeparken – Oppstilling</li><li>17:50   Kirkeparken – Statssekretæren ankommer</li><li>18:00   Ordfører ønsker velkommen</li><li>18:25   Prosesjon til Narvik Kirke</li><li>18:30   Gudstjeneste</li><li>19:10   Gudstjeneste avsluttes – Veteransammenkomst i Narvik Menighetshus<br></li></ul><div><br></div>
Rena/ÅmotRena/Åmot<div><b></b></div><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Program kommer…</strong><br>
Sandnes: VatneleirenSandnes: Vatneleiren<ul class="forsvaretElement-p"><li>16:45   Innmars og drilloppvisning ved Hana skolekorps</li><li>17:00   Velkomst v/ sjef HV-08</li><ul><li>Hilsen fra NVIO v/ leder Frank Skofteland</li><li>Tale for dagen v/ statsråd Kjell Ingolf Ropstad</li><li>Kransenedleggelse ved veteranmonumentet</li><li>Soldatenes tale v/ Stein Tau Auestad</li><li>Prestens ord for dagen</li><li>Nasjonalsangen og Kongeønsket<br></li></ul><li>17:25   Medaljeseremoni</li><li>18:15   Markeringen avsluttes</li><li>18:25   Mottakelse for veteraner og gjester</li></ul><p class="forsvaretElement-p"><br></p><div><b></b></div>
StordStord <p class="forsvaretElement-p"> <span lang="NO-NYN">NROF avdeling Sunnhordland inviterer til markering av Frigjerings- og veterandagen.</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">17.00: Norske Reserveoffisers Forbund avdeling Sunnhordland legg ned krans på krigsminnesmerket ved Stord kyrkje kl. 1700</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">Tale av ordfører på Stord: </span><span lang="NO-NYN">Gaute Straume Epland</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">Song av Leirvik Mannskor.</span><span lang="NO-NYN"><br></span></p><p class="forsvaretElement-p"><span lang="NO-NYN"></span><span lang="NO-NYN">Me oppfordrar alle til å heisa flagget denne dagen.</span><br></p>
TrandumskogenTrandumskogen<p class="forsvaretElement-p">Kl 1100<br><ul><li>Musikk fra  Jessheim/Hovin/Mogreina skolekorps</li><li>Åpning ved Øvre Romerike Forsvarsforening Knut Skreden</li><li>Tale for dagen ved Sjef Forsvarets sanitet (FSAN) Generalmajor Jon G. Reichelt</li><li>Kransenedleggelse fra Ullensaker kommune, Øvre Romerike Forsvarsforening, Oslo og Akershus Gardistforening og Sessvollmoen garnison</li><li>Forsvarets Musikk spiller bønn</li><li>Andakt ved Feltprest 134 LV Major Einar Norbakken</li><li>Medaljeseremoni</li><li>Nasjonalsangen synges akkompagnert av skolekorpset </li><li>Avsluttende ord fra Øvre Romerike Forsvarsforening Knut Skreden</li><li>Skolekorpset spiller til avslutning</li></ul><br></p>
TromsøTromsø<p class="forsvaretElement-p"></p><ul><li>​16:30   Oppstilling av Veteraner utenfor Rådhuset, gå samlet til minnesmerket ved Domkirka</li><li>17:00   Domkirkeparken</li><ul><li>Kransnedleggelse - Ordfører i Tromsø</li><li>Kransnedleggelse - Norsk-Russisk forening</li></ul><li>17:30   Minnemarkering i kantina på Rådhuset</li><ul><li>Velkommen v/ Ordfører</li><li>Musikalsk innslag</li><li>Hovedtale -  Regjeringens representant</li><li>Tale – Fylkesrådsleder</li><li>Tale og medaljeutdeling – Forsvaret<br></li></ul></ul>
TrondheimTrondheim<div><b></b></div><p class="forsvaretElement-p"></p><ul><li>10:30   Markering ved Krigsseilermonumentet v/ Tavern på Solsiden. Veterankompani fra NVIO og Luftforsvarets musikkorps deltar. Taler og kransnedleggelse.</li><li>11:40   Markering ved Kristiansten Festning. Kransnedleggelse og diktlesning av elever ved Blussuvoll Ungdomsskole. Hovedtaler er Sersjantmajor Amund Klem Rønning, Sjefssersjant ved Forsvarets Høgskole.</li><li>12:00   Salutt ved Kristiansten Festning. </li><li>13:00   Gudstjeneste i Nidaros Domkirke v/ Skoleprest Luftkrigsskolen Major Frode Lagset.</li><li>14:00   Markering ved minnesmerket for frihetskampens ofre i Domkirkegården. Taler ved blant andre Kunnskaps- og integreringsminister og ordføreren i Trondheim med påfølgende kransnedleggelse.</li><li>14:30   Overflyvning av Trondheim by med F-35.</li><li>16:00    Veteranmarkering i Nidarosdomen ved. Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune for inviterte gjester. Påmeldingsskjema på <a href="https://www.trondheim.kommune.no/veteran2019">https://www.trondheim.kommune.no/veteran2019</a><br></li></ul><div><br></div>

 

 

Andre arrangementer 8. maiAndre arrangementer 8. mai<ul><li><a href="https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/museer-og-kulturhistorie/frigjorings-og-veterandagen-8-mai/">Arendal</a><br></li><li><a href="https://askoy.kommune.no/nyheter/veteranmarkering-8-mai-med-medaljeutdeling">Askøy</a><br></li><li><a href="https://www.indre.no/krig-og-konflikter/fredsarbeid/aurskog-holand/markerer-frigjoringsdagen-ved-a-hedre-veteraner/s/5-25-179752">Aurskog-Høland</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/654899258281423/">Drøbak</a> (for kommunene i Follo og Hurum)<br></li><li><a href="https://eid.kommune.no/8-mai-markering-pa-plassen.26644.aspx">Eid</a> (for Nordfjord-kommunene)<br></li><li><a href="https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/veteranmiddag/">Fet</a><br></li><li><a href="https://www.forde.kommune.no/om-oss/kunngjeringar/frigjerings-og-veterandagen-8-mai-i-sunnfjord.119692.aspx">Førde</a><br></li><li><a href="https://www.lunner.kommune.no/vi-inviterer-veteraner-med-familie-til-markering-8-mai.6216442-297042.html">Gran</a><br></li><li><a href="https://mia.no/grinimuseet/8-mai-2019">Grini</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217205221675445&set=a.2842324030053&type=3&theater">Hallingdal</a><br></li><li><a href="https://www.hamar.kommune.no/article46435-297.html">Hamar</a><br></li><li><a href="http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Marker-8.mai-i-museet">Horten</a><br></li><li><a href="http://www.trollheimsporten.no/fredsdagen-og-veterandagen-8-mai-2019.6217729.html">Indre Nordmøre</a><br></li><li><a href="https://www.lunner.kommune.no/vi-inviterer-veteraner-med-familie-til-markering-8-mai.6216442-297042.html">Lunner</a><br></li><li><a href="https://www.lorenskog.kommune.no/nyheter/samarbeidsradet-pa-nedre-romerike-snr-inviterer-til-middag-for-veteraner-8-mai.85899.aspx">Lørenskog</a></li><li><a href="https://www.moss.kommune.no/nyheter-forsiden/8-mai-markering-i-moss-og-rygge.640537.aspx">Moss</a><br></li><li><a href="https://www.namsos.kommune.no/markering-av-veterandagen-8-mai-2019.6211192-403012.html">Namsos</a><br></li><li><a href="https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/veteranmiddag/">Nittedal</a><br></li><li><a href="https://www.notodden.kommune.no/globalassets/dokumenter/nyheter/program-frigjoringsdagen.pdf">Notodden</a><br></li><li><a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/arrangement/bestilling/bestilling.aspx?Arrangement=a8a68e63-9cc4-496e-8dc3-1978fbb2a2e0">Oslo</a><br></li><li><a href="https://www.ringebu.kommune.no/nyheter/8-mai-markering-av-frigjoringsdagen-og-veterandagen-i-ringebu-kommune.107278.aspx">Ringebu</a><br></li><li><a href="https://www.ralingen.kommune.no/veterandagen-8-mai.6206528-282834.html">Rælingen</a><br></li><li><a href="http://raukvin.rotary.no/no/event-single/170#.XM8o3C_JLvE">Røyken</a><br></li><li><a href="https://www.skedsmo.kommune.no/Aktuelt/veteranmiddag/">Skedsmo</a><br></li><li><a href="https://www.skanland.kommune.no/avduking-av-minnebauta-8-mai.6216099-400055.html">Skånland</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/380150729379305/">Sortland</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/2123704804364231/">Sula</a><br></li><li><a href="https://www.sorum.kommune.no/invitasjon-til-veteraner-fra-internasjonale-militaere-operasjoner.6206112-137462.html">Sørum</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/651135018633088/">Tromsø</a><br></li><li><a href="https://www.tonsberg.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/lag-og-foreninger/veteraner/frigjorings-og-veterandagen-8-mai/">Tønsberg</a><br></li><li><a href="https://www.vadso.kommune.no/fokusnyhet/frigjorings-og-veterandagen-8-mai.6672.aspx">Vadsø</a><br></li><li><a href="https://www.vestby.kommune.no/frigjoerings-og-veterandagen-8-mai-minnestund-i-son-kl-18-00-og-vestby-kl-1900.6218013-311700.html?showtipform=2">Vestby</a><br></li><li><a href="https://www.vestnes.kommune.no/aktuelt/frigjerings-og-veterandagen-8-mai-2019.5643.aspx">Vestnes</a><br></li><li><a href="http://www.vinje.kommune.no/siste-nytt/frigjerings--og-veterandagen-8-mai-i-vinje">Vinje</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/vagankommune/posts/10158376785188146">Vågan</a><br></li><li><a href="https://www.facebook.com/events/2226810480893682/">Ålesund</a><br></li></ul><p class="forsvaretElement-p"> Det arrangeres markeringer mange steder 8. mai. Finner du ikke program fra din kommune kan du sjekke din kommunes egne nettsider for program.<br></p>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=14