LuftkrigsskolenLuftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/landingsside_luftkrigsskolen5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7960
LuftkrigsskolenLuftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/landingsside_luftkrigsskolen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7962
LuftkrigsskolenLuftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/landingsside-luftkrigsskolen2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7961

​​​​Luftkrigsskolen er en avdeling ved Forsvarets høgskole. Vi utdanner offiserer som senere skal ut og praktisere som ledere i Luftforsvaret og Forsvaret. Utdanningen gir bachelorgrad i militære studier. Luftkrigsskolen skal utdanne offiserer som:

  • Er robuste, handlekraftige, ansvarsfulle og fleksible individer
  • Er gode medarbeidere og ledere i fred, krise og krig
  • Forstår luftmilitær anvendelse og hvordan denne påvirker samfunnet
  • Innehar god selvinnsikt, helhetsforståelse og bred lederkompetanse
Videre er Luftkrigsskolen et kompetansesenter innen skolens kjerneområder  luftmakt og ledelse. 

Ved Luftkrigsskolen danner disse to fagområdene to solide og samlede tverrfaglige miljø. Det er lagt vekt på å oppnå en god og integrert miks av militære og sivile fagansatte ved skolen.

Kompetanse står i sentrum på Luftkrigsskolen, og det foregår en effektiv og stadig økende virksomhet innen forskning og utvikling (FoU). Skolen har også et godt utviklet samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. 

I tillegg har Luftkrigsskolen ansvar for å forvalte Luftforsvarets historie og kultur. Luftkrigsskolen ligger sentralt plassert i Trondheim, på byens kanskje fineste tomt på Kuhaugen. ​Luftkrigsskolen har til enhver tid ca 100 kadetter (studenter) og 56 faste ansatte.