fakta_612_gihfakta_612_gihhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=11199/media/PubImages/20170823FR-6885.jpg

Sjef Hæren

Generalmajor Odin Johannessen oppsummerer fjoråret og ser fremover mot de viktigste hendelsene i 2019.

Året 2018

Operasjoner

Hæren har i hele 2018 gjennomført grensevakt på den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger og vakthold ved de kongelige residenser i Oslo området. Brigade Nord har i gjennom året hatt en bataljonsstridsgruppe klar for nasjonal innsats på meget kort varsel. Hæren har i tillegg videreførte styrkebidrag til NATOs operasjon «Enhanced Forward Presence» (eFP) i Litauen. Hæren har også i hele 2018 deltatt med en styrke for trening av den irakiske hæren i «Operation Inherent Resolve» (OIR). Begge disse bidragene vil fortsette i 2019.

Telemark bataljon stridsgruppe ble høsten 2018 klargjort for beredskap som del av NATOs utrykningsstyrke «Very High Readiness Joint Task Force» (VJTF). 

Trident Juncture 18

Trident Juncture var årets største og viktigste øvelse for Norge. For Hæren var det en mulighet til å samtrene med våre allierte i en skala vi ikke har gjort på flere tiår i Norge. Vi fikk også demonstrert vår evne til å ta i mot allierte forsterkninger og operere sammen på norsk jord.

Implementering av landmaktsproposisjonen

Landmaktsproposisjonen, vedtatt av Stortinget, bekreftet flere viktige prioriteter for Hæren. Proposisjonen utvikler Hæren i riktig retning innenfor en meget stram økonomisk ramme. Spesielt kritisk er overføring av 2. bataljon til mobiliseringsstatus, manglende dedikerte transporthelikoptre til Hæren og at investeringsprosjekter skyves ut i tid. 

Finnmark landforsvar (FLF)

Finnmark landforsvar ble etablert igjen i 2018 og videreutvikles i årene som kommer. Et lite ledelseselement er på plass. For å øke vår tilstedeværelse i Finnmark, har Hæren flyttet en kavalerieskadron bestående av elementer fra 2. bataljon, og Kampeskadronen ved Hærens våpenskole, til Garnisonen i Porsanger. Eskadronen var på plass ved årsskiftet og er nå operativ på Porsangermoen. Ved grensevakten i Sør-Varanger er opprettelsen av det nye jegerkompaniet i full gang. Når kompaniet etterhvert tilføres nye våpen som bærbart luftvern og panservern, vil dette bidra til styrking av forsvarsevnen i Finnmark. 

Oppgraderte kampvogner

Ett av Forsvarets og Hærens største prosjekter var den avsluttende oppgraderingen av våre CV9030-kampvogner. Hæren har nå kampvogner som er teknologisk helt i front.

Artilleri

Byggingen av Hærens nye feltartilleri K-9 og K-10, startet på fabrikken i Korea høsten 2018. De første skytsene ventes til Norge i løpet av høsten 2019, og systemet vil være innført og i operativ bruk i løpet av 2021. 

Kampluftvern

Investering i og etablering av kampluftvern startet i 2018. De første 18 ansatte var på plass høsten 2018, og Hæren mottar de første våpensystemene fra Luftforsvaret våren 2019.

Bergpanservogner

Hæren mottok i 2018 nye bergepanservogner. Disse inngår nå som en betydelig støtteressurs i våre manøverbataljoner.

Utdanningsreformen

 Forsvaret står i en omfattende endring av skolene sine. Arbeidet startet i 2017, men ble fullført i 2018. Hæren er ansvarlig for etablering av en egen lagførerskole, mens Hærens befalsskole og Krigsskolen nå ligger under Forsvarets høgskole. Hæren støtter Forsvarets høgskole med gjennomføringen av både krigsskole- og befalsskoleutdanningen.

Alliert treningssenter overført

Hæren overtok ledelsen av alliert treningssenter 1. august 2018. Overføringen vil bidra til en tettere knytning mellom Hæren og allierte i indre Troms. Alliert trening og øving skal drives ut fra de stedene Hæren opererer i. Allierte styrker fra USA og Storbritannia er allerede på plass på Setermoen og Bardufoss, og treningen har startet etter det nye systemet. 

MÅL FOR 2019

 

Operasjoner

Hæren viderefører nasjonale operasjoner (kongevakt, grensevakt og nasjonal beredskap) på samme nivå som i 2018. Grensevakten vil bli styrket ettersom jegerkompaniet kommer på plass.

I NATOs eFP-operasjon i Litauen vil Hæren fra høsten 2019 stille et mekanisert infanterikompani. Kompaniet vil være forsterket med en tropp Leopard 2A4-stridsvogner og inngå i den multinasjonale tyskledede bataljonen.

Telemark bataljon er nå i beredskap i NATOs VJTF-utrykningsstyrke.

I Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak forventes det ingen endringer, og Hæren forbereder nå neste bidrag. 

Øvelse Northern Wind ble gjennomført i mars–april i Nord-Sverige, og operativt var utbyttet svært godt. Brigade Nord fikk her også underlagt styrker fra USA og Storbritannia, et resultat av den nye måten å drive alliert vintertrening på. Dette var Hærens største deployering utenlands siden Tysklandsbrigaden.

Forsvarssjefens fagmilitære råd

Forsvarssjefens fagmilitære råd blir utarbeidet og skal gi innspill til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Hæren forventer å delta aktivt i denne prosessen. 

Organisasjonsendringer

Den 1. april ble Hærens verksteder overført til Forsvarets logistikkorganisasjon. 

Hærens lagførerskole 

Som et resultat av den nye personell og utdanningsordningen, startet Hærens lagførerskole opp igjen 4. februar. Dette er en ny utdanning som skal gi Hæren godt utdannede ledere på lagfører nivået (OR 2–4). 

Publisert 11. april 2016 10:23.. Sist oppdatert 23. april 2019 09:28.