​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hæren​​​​

Tilbake til s​​​tatistikk

​​​

Forsvaret innførte periodisert virksomhetsregnskap basert på de statlige regnskapsstandardene 1. januar 2016. Endring av regnskapsprinsipp fra og med 2016 gjør at tidligere regnskap ikke er direkte sammenlignbare.

Publisert 31. mars 2016 14:03.. Sist oppdatert 23. april 2019 09:54.