​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Økonomi​​​

Tilbake til s​tatistikk


Forsvaret innførte periodisert virksomhetsregnskap basert på de statlige regnskapsstandardene 1. januar 2016. Endring av regnskapsprinsipp fra og med 2016 gjør at tidligere regnskap ikke er direkte sammenlignbare.

​​​

​​​​* Inkludert Kystvakten​
** Inkludert Redningstjenesten
*** Inkludert materiellinvesteringer
Publisert 31. mars 2016 14:04.. Sist oppdatert 27. april 2020 10:33.