​​​​​​​​​​​​​​​Personell​​​

Tilbake til s​tatistikk

​​

Definisjon av alvorlig skade: Med alvorlig skade menes «enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet». Arbeidstilsynet har satt opp ni punkter som karakteriserer begrepet alvorlig skade:

  1. Hodeskade/hjernerystelse (med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser)
  2. Skjelettskade (unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær)
  3. Indre skader (skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.)
  4. Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike)
  5. Forgiftning (med fare for varige helseskader som for eksempel hydrogensulfid-forgiftning)
  6. Bevissthetstap (på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel)
  7. Forbrenning, frostskade eller etseskade (alle fullhudsskader [tredje grad] og/eller delhudsskader [andre grad] i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet, samt alle delhudsskader [større enn fem prosent] av kroppsoverflaten)
  8. Generell nedkjøling (hypotermi)
  9. Skade som krever sykehusbehandling (unntatt enklere poliklinisk behandling)

​​

​​​

Publisert 31. mars 2016 14:04.. Sist oppdatert 3. april 2018 09:18.