​​​​​​​​Sjøforsvaret​​​​

Tilbake til s​tatistikk

​​

Forsvaret innførte periodisert virksomhetsregnskap basert på de statlige regnskapsstandardene 1. januar 2016. Endring av regnskapsprinsipp fra og med 2016 gjør at tidligere regnskap ikke er direkte sammenlignbare.

​​


Publisert 31. mars 2016 14:04.. Sist oppdatert 23. april 2019 09:54.