«Hjernen» i operasjonen

Mission support er «hjernen» i de operative skvadronene til Luftforsvaret.

– Mission Support er veldig spennende. En tjeneste der man kommer svært tett på operative miljøer; der man hele tiden blir utfordret og tilegner seg ny kunnskap, sier løytnant Ole Jørgen Moe ved 333 skvadron.

Mission Support – på norsk kalt operasjonsstøtte – er knutepunktet i alle operasjoner ved en av Luftforsvarets skvadroner. Mye handler om å støtte pågående operasjoner, slik at operatørene kan gjennomføre sine oppdrag på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer å bidra på alt det administrative innenfor ting som takeoff, landing og ruteinformasjon for flygerne og operatørene.


Datakyndighet er nøkkelen

Arbeidet på operasjonsstøtte er variert, tidvis uforutsigbart og med mye som skjer. Mission Support har over tid utviklet seg, og er mye mer i dag enn en generell flygerstøtte. Personellet er mer spesialisert, og de har spesifikke oppgaver som skal løses for helheten.

– Vi blir i større grad mennesker som arbeider med IT og datasystemer. Det blir mer kvalitetskontroll på hva det er som sendes inn til flyene, sier oberstløytnant Andreas Torgersen, som arbeider på Luftoperativt inspektorat/fellestjenester med Mission Support.

Operasjonsstøtte på maritim overvåking skal i årene fremover utvides kraftig og bygges opp som en helt ny avdeling med base på Evenes flystasjon. De nye P-8A Poseidon maritime overvåkingsflyene kommer med mange nye, avanserte og komplekse systemer og kommer til å kreve mye av operasjonsstøttespesialistene som skal operere dem.

 

 

aktuelt_2617_«hjernen»ioperasjoneaktuelt_2617_«hjernen»ioperasjonehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22362/media/PubImages/20191008_ODA_6118.jpg


Annerledes tenking

Maritim overvåking (MPA) er mer enn bare å patruljere luftrommet. I motsetning til de fleste andre avdelingene i Luftforsvaret, er den maritime overvåkingen vel så fokusert på det som skjer under havoverflaten som det som rører seg over, og i luftrommet. P-8A Poseidon, som skal overta MPA-oppdraget fra P-3 Orion i 2022, vil være en del av Norges antiubåtkrigføring.

Med de avanserte systemene og endringene som vil komme innen maritim overvåking vil operasjonsstøtte få en enda viktigere rolle innenfor sfæren av maritim overvåking. Arbeidet består av informasjonsdeling- og bearbeiding, i tillegg til analyse og koordinering.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2617_«hjernen»ioperasjoneaktuelt_2298_slikblirnyeevenes/evenes-flystasjon/media/PubImages/MPA5.jpgSlik blir nye EvenesDet er lagt store planer for Evenes flystasjon, som nå skal bli en operativ kampbase.aktuelt_2617_«hjernen»ioperasjonehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8191


Bratt lÆringskurve

Mission Support spesialistene som skal arbeide med P-8 Poseidon får opplæring undervegs i tjenesten. De vil jobbe mye med datasystemer og problemløsing, samt informasjonsutveksling og analyse. Mission Support driver med mye av etterretningsvirksomheten i Luftforsvaret.

– De som skal arbeide med Mission Support på maritim overvåking bør være forberedt på stressende perioder, med mye som skjer og hektisk virksomhet utover den vanlige «åtte til fire»-jobben. Det kule er at disse vil være med på å innføre en ny strategisk kapasitet til Norge og NATO, sier oberstløytnant Torgersen.

Det blir påpekt at operasjonsstøtte for mange vil innebære en bratt læringskurve med mye nytt som den enkelte skal sette seg inn i. Likevel er det stor grad av personlig utvikling og mye nyttig kompetanse man får brukt andre steder.

Ser dette spennende ut? Les mer her: https://forsvaret.no/karriere/ledige-stillinger/sivile-stillinger/mission-support-p-8aPublisert 12. juni 2020 09:49. | Sist oppdatert 12. juni 2020 13:13.