aktuelt_1767_øvelsenordlanderiganaktuelt_1767_øvelsenordlanderiganhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=499/media/PubImages/FH2B0044.jpg

Øvelse Nordland er i gang

Øvelse Nordland i HV-14 startet for fullt om morgenen tirsdag 30. mai. Rundt tusen soldater og befal fra Mosjøen og opp til Bodø deltar.

​– Ja, det er jo fint vær og trivelige folk, så dette blir bra, sier geværsoldat Dag-Werner Hansen i HV-14.

Sjø og land

Hansen er en av rundt tusen heimevernssoldater som deltar på øvelse Nordland fra 29. mai til 10. juni. Øvelsen arrangeres av Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 (HV-14)  og gjennomføres hovedsakelig i områdene Bodø, Vefsn og Sandnessjøen.

– Øvelsen legger opp til håndtering av trusler på land og fra sjøen, samtidig som vi øver på å sikre viktige objekter og bekjempe en motstander, sier distriktssjef oberstløytnant, Ove M. Ranum.

Nye våpen

Oberstløytnant Ove M. Ranum er distriktssjef for HV-14.  Foto: Aleksander Sylte, Heimevernet       Ranum legger til at øvelsen skal trene avdelingene i hurtig oppsetting og gjennomføring av militære sikringsoperasjoner. Under øvelsen sluttføres også pågående om-væpning av samtlige soldater til Forsvarets nye og moderne våpen, for eksempel HK416 som erstatter AG-3

– Som en del av NATO må Norge kunne forsvare landet og gjennomføre operasjoner inntil allierte forsterkninger er på plass. I dette har Heimevernet en sentral rolle, ikke minst med tanke på sikring av allierte styrkers ankomst og framføring, sier Ranum.

trafikk

Lokalbefolkningen i øvingsområdet kan oppleve noe støy i enkelte områder forbindelse med den militære aktiviteten.

Det kan dessuten bli økt trafikk på veiene i forbindelse med forflytning av militære kjøretøy og personell. Det vil også bli aktivitet på sjøen når Sjøheimevernet er i Sandnessjøen for å øve på maritime oppgaver.

Publisert 1. juni 2017 09:45. av Jostein Hestdal, Heimevernet. Sist oppdatert 1. juni 2017 09:47.