aktuelt_2657_alliertsamtreninginoaktuelt_2657_alliertsamtreninginohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22854KNM «Thor Heyerdahl» i forbindelse med en tidligere øvelse. Arkivfoto: Jakob Østheim, Forsvaret/media/PubImages/thorheyerdahl2018.jpg

Alliert samtrening i nordområdene

Den norske fregatten KNM «Thor Heyerdahl» trener nå sammen med fartøyer og fly fra Storbritannia, USA og Danmark i Barentshavet.

Den flernasjonale styrken møttes utenfor kysten av Lofoten og seilte sammen nordover mot Barentshavet. Norge deltar med fregatten KNM «Thor Heyerdahl», mens Storbritannia seiler med fregatten HMS «Sutherland» og støttefartøyet RFA «Tidespring». USA seiler med destroyeren USS «Ross».

– Vi ønsker mer alliert trening og øving i Norge og våre nærområder. Dette er ikke i stedet for vårt eget forsvar, men det er en sentral del av det samlede forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og legger til:

– Det er viktig at våre allierte lærer å kjenne forholdene i våre nærområder gjennom regelmessig øving og trening sammen med våre styrker.

Utbytte og oversikt

Samtrening med allierte med både sjø- og luftstyrker gir et godt utbytte for alle involverte styrker, og gjør Forsvaret i stand til å virke sømløst sammen med våre allierte dersom det skulle bli nødvendig. I tillegg bidrar det til god situasjonsforståelse i våre nærområder.

– Vi synes det er positivt at de er her, og vi ønsker at norske styrker skal delta i denne typen aktivitet når den foregår utenfor Norge, og det for øvrig er hensiktsmessig, sier Bakke-Jensen.

Økende interesse

Interessen blant våre allierte for å øve og trene i våre nærområder er økende. Forsvaret har trent med allierte styrker i flere omganger den seneste tiden. Senest onsdag 2. september trente et amerikansk tankfly og amerikanske bombefly sammen med norske sjø-, luft- og landavdelinger. Dette ga de norske styrkene meget verdifull trening.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2657_alliertsamtreninginopresse_1065_trentemedamerikanern/presse/trente-med-amerikanerne-i-alle-domener/media/PubImages/20200902FR-5082.jpgTrente med amerikanerne i alle domenerNorske land-, sjø- og luftstyrker gjennomførte onsdag en ny, omfattende samtrening med amerikanske B-52 bombefly.aktuelt_2657_alliertsamtreninginohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8316


I likhet med Norge er våre allierte opptatt av å bevare nordområdene som et sikkert og stabilt område. Forsvaret må sikre at vi behersker forholdene, og at vi kan operere sammen med våre allierte dersom situasjonen skulle kreve det. Forsvaret av Norge hviler på vårt NATO-medlemskap, og trening som dette styrker evnen til kollektivt forsvar.

Seilingen som nå pågår i Barentshavet, er godt koordinert mellom de deltagende nasjonene. Norske styrker opererer i disse farvannene nærmest hver dag. Det er derfor nyttig at Forsvaret deltar sammen med allierte når de velger å øve i våre nærområder.

På den måten får vi delt vår kunnskap om å operere i disse krevende farvannene, og vi sikrer at vi får felles erfaringer på tvers av forsvarsgrenene.

PRessekontakter

Ved spørsmål kan pressen kontakte:
Pressetelefon, Forsvarets operative hovedkvarter
Mobil: 404 38 083 (ikke SMS)

Publisert 8. september 2020 08:33.. Sist oppdatert 8. september 2020 15:16.