aktuelt_2125_altetterplanenaktuelt_2125_altetterplanenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=175603 nye F-35 kampfly landet på Ørland flystasjon 21. september 2018 etter og ha fløyet over til Norge fra fabrikken i USA. Norge har nå 9 F-35 på Ørland flystasjon. Foto: Hanne Hernes/Forsvaret./media/PubImages/20180921heh_7274.jpg

Alt etter planen

Tre nye F-35 kampfly er på plass ved Ørland flystasjon. Luftforsvaret er nå i full gang med operativ testing av flyene under norske forhold.

 

– Det at vi øker kapasiteten til ni fly gjør at vi kan fortsette det løpet vi allerede er inn i, slik at vi når målet om å levere operativ kampkraft også med F-35 i samarbeid med F-16 fra 2019,  forklarer sjef 132 luftving ved Ørland flystasjon, oberst Hans Ole Sandnes

I fjor ankom de tre første flyene til Norge, og siden da har Luftforsvaret vært i gang med operativ testing og evaluering av F-35. Fredag 21. september tok det av tre nye kampfly fra Maine i USA. Senere på kvelden kom de i formasjon over Ørland flystasjon, før de en etter en landet for første gang på norsk jord.

Norge skal motta seks kampfly i året frem til 2024. Så langt er 16 fly mottatt, hvorav syv fly er stasjonert på treningssenteret Luke Air Force Base i USA, Arizona, og ni fly er stasjonert på Ørland. Mens leveransene pågår, er Luftforsvaret i full gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold. Målet er å oppnå en initiell operativ evne innen 2019 slik at F-35 kan ta over noen av oppgavene til F-16.

Avansert og moderne

F-35 har operative egenskaper kan løse alle de oppdrag som norske kampfly er forventet å kunne løse i fred, krise og krig. Flyet har avanserte sensorer og moderne våpen som i sum gjør flyet egnet til å utføre pålagte roller under alle lys- og værforhold. Roller som dette er bekjempelse av mål i luften, på bakken og havoverflaten, støtteoppgaver som for eksempel informasjonsinnhenting og overvåkning. 

– Med flere maskiner har vi større forutsigbarhet i antall timer man flyr. I dag kan man se fire F-35 i lufta samtidig. Med tre nye fly vil man oppdage en hyppigere aktivitet  etter hvert. F-35 har gode egenskaper for informasjonsinnhenting. Flere fly som opererer sammen, vil gi et bredere og bedre bilde , sier kampflyger Morten Hanche.

 

 

aktuelt_2125_altetterplanenaktuelt_2125_altetterplanenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17561Foto: Hanne Hernes/Forsvaret/media/PubImages/20180921heh_7449.jpg


En viktig milepæl

Kampflyene er en av de viktigste kapasitetene vi har i det moderne forsvar. Flyene sikrer at Norge kan hevde suverenitet og holde enda bedre kontroll på områdene våre til havs, på land og i lufta.

 

Fakta:

  • Norge skal skaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i framtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.


Publisert 24. september 2018 11:30.. Sist oppdatert 24. september 2018 12:05.