aktuelt_1878_altklartfornatoseksaaktuelt_1878_altklartfornatoseksahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15231Alt klart for NATOs eksamenNeste år kommer 35 000 soldater fra over 30 nasjoner til Norge for å teste NATOs forsvarskonsept. Det ser forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem til./media/PubImages/20170921tk_I6261.jpg

Alt klart for NATOs eksamen

Neste år kommer 40 000 soldater fra hele NATO til Norge for å øve. Det ser forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem til.

​Under storøvelsen Trident Juncture neste år vil rundt 40 000 soldater fra rundt 30 nasjoner teste NATOs forsvarskonsept i Norge. Da er det greit å vite at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er i full gang med å få Forsvarets kapasiteter i topp stand. Men aller først skal han se verdens mest moderne kampfly lande på Ørland.

– Hva innebærer det at F-35 endelig lander på norsk jord?

– F-35 er vårt største investeringsprosjekt noensinne, og vi har utdannet, trent og testet for å være klare. At flyene lander etter planen, er et håndfast bevis på at vi er i rute, og at en betydelig og viktig modernisering av Forsvaret er godt i gang. F-35 er et multirolle-fly som ikke bare vil sikre oss luftkontroll, men også evne til å støtte i strid på bakken og på havet. Vårt nye kampfly gir oss rett og slett en betydelig bedre evne til å forsvare Norge, godt ut over det F-16 har vært i stand til.


– Hvorfor er kampfly så altoverskyggende viktig for et moderne forsvar?

– For en liten nasjon som Norge, med så stor geografi å beskytte, er det nye kampflyet et svært viktig instrument. Det gir oss høy mobilitet, stor ildkraft og egenskaper som gjør oss i stand til å operere mot større og kraftigere motstand. Stealth-konseptet gir oss dessuten militære fortrinn det ikke finnes gode motmidler mot i dag. Radarteknologi som oppdager flyene tidlig nok, finnes rett og slett ikke, så inntil videre har vi fått en militær teknologi som gir oss et overtak.

– I forsvarsdebatten hevder noen at antall mennesker er blitt så lavt at Forsvaret blir irrelevant, og at det i stedet er bygget opp «svinedyre, høyteknologiske løsninger» som en dårligere erstatning. Kan virkelig nye kapasiteter gjøre opp for reduksjonen i mannskaper?

– Som en liten nasjon vil du alltid være i et dilemma. Satser du på høyt volum, vil du tape mot de store, det er ren matematikk. Derfor må det satses på kvalitet i stedet, med sikte på å nå et nivå som påvirker beslutningstakere i andre nasjoner til å avstå fra angrep. Denne erkjennelsen er bakgrunnen for at Forsvaret har satset på svært høy kvalitet på det personellet vi har, som spesialstyrkene og Telemark bataljon, og på kapasiteter med stor effekt. Når vi utstyrer fartøyene våre med NSM-missiler med stor rekkevidde, trenger vi for eksempel langt færre fartøyer for å kontrollere de samme havområdene.

Som en liten nasjon vil du alltid være i et dilemma. Satser du på høyt volum, vil du tape mot de store, det er ren matematikk.

I tillegg kompenserer vi for at vi ikke er så mange her i landet, gjennom å bruke moderne teknologi og sensorer svært bevisst. Når vi installerer bevegelsessensorer rundt basene, gjør det for eksempel at vi trenger færre mennesker på vakt. Det er denne type avveininger vi gjør for å balansere teknologi og nye kapasiteter opp mot behovet for mannskaper.

Som en liten nasjon vil vi aldri greie å oppnå troverdig avskrekking helt på egen hånd, og derfor er vi medlem av NATO. Det krever imidlertid at vi også må evne å støtte andre land når det er påkrevd. Vi må dermed ha militære kapasiteter som er tilpasset helheten i det NATO vektlegger. Å velge høyteknologi tilpasset fellesløsningene i NATO, er derfor blitt viktigere for oss de siste 20 årene.


– Er du stolt av å ha fått storøvelsen Trident Juncture 2018 til Norge?

– Jeg er fornøyd med at vi får øvelsen hit, men stolt blir jeg ikke før den er gjennomført med suksess. Trident Juncture er imidlertid en veldig god anledning til å prøve ut både enkeltsystemer og helheten i forsvarskonseptet. 40 000 soldater fra hele NATO-området deltar. Det blir en test for totalforsvaret der Forsvaret skal samarbeide med jernbane, veimyndigheter og næringsliv for å få mottak, logistikk og verkstedtjenester til å fungere. At vi evner å støtte NATO til hurtig strid, er med på å styrke evnen til avskrekking og vil demonstrere at konseptet virker. Trident Juncture er i så måte kronen på verket. Hvis vi gjør det bra og viser at vi har kompetansen som skal til, kommer det til å styrke troverdigheten til både Norges forsvar og til NATO-samarbeidet. Da blir jeg stolt.


– Totalforsvaret har de siste årene gått gjennom en fornyelse. Hva vil du si er de viktigste grepene som er tatt?

– Totalforsvaret er et bilde på hvordan vi mobiliserer samfunnets totale ressurser i en krise eller krigssituasjon på norsk jord. Vi har ikke lenger det samme store mobiliseringsforsvaret, like fullt har vi et betydelig behov for støtte til logistikk og mobilitet både for Forsvaret og NATO. Vi bruker derfor mye tid på å konkretisere behovene i moderne strid ut fra dagens styrker og kapasiteter. Mange på utøvende nivå i det sivile samfunnet er klar over at de har viktige roller i totalforsvaret, men blir kun øvd som enkeltenheter. Med Trident Juncture får vi en kjærkommen mulighet til å koordinere alle de ulike rollene og enhetene.

– Du har gjort det klart at Forsvaret skal styrkes på tre nivåer: Vi skal reparere det vi har, vi skal øke aktiviteten, og vi skal investere i nytt utstyr. Hvor står vi nå?

– Vi er nå i vedlikeholdsfasen i det korte perspektivet, det vil si at vi jobber med å få det vi har, til å virke. Det innebærer at vi må sørge for god beholdning av reservedeler, vi må bemanne opp strukturene, og vi må sørge for at personellet er godt nok øvd og trent. Hvert år mellom 2017 og 2021 øker vi innsatsen. I år har vi lagt vekt på egne øvelser for vedlikehold. Vi styrker samarbeidet med industri og andre nasjoner, og prioriterer på å kunne øke kapasiteten på kort varsel utover det den daglige driften krever.

Forsvaret har nedprioritert vedlikehold altfor lenge, men nå er vi for alvor i gang. Når jobben er gjort, er vi klare til å øke aktiviteten og innføre nye og viktige kapasiteter som totalt sett vil skape et relevant forsvar for fremtiden. 

Publisert 23. oktober 2017 14:41.. Sist oppdatert 18. juni 2018 15:23.

 

 

aktuelt_1878_altklartfornatoseksafakta_653_tridentjuncture/øvelse/media/PubImages/DSC_4518_2.jpgØvde på forsvaret av NorgeFor å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor var Norge høsten 2018 vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. aktuelt_1878_altklartfornatoseksahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5629
aktuelt_1878_altklartfornatoseksaaktuelt_1755_storovelsetarnatotil/aktuelt/storovelse-tar-nato-tilbake-til-rottene/media/PubImages/ovelserein-1489_illustrasjon.jpgStorøvelse tar NATO tilbake til røttene35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner kommer til Norge for storøvelsen Trident Juncture i 2018. For NATO betyr det et fornyet fokus på alliansens røtter: Kollektivt forsvar.aktuelt_1878_altklartfornatoseksahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5630
aktuelt_1878_altklartfornatoseksaaktuelt_1714_natorekognosertefort/aktuelt/nato-rekognoserte-for-trident-juncture/media/PubImages/trj18%20illustrasjonsfoto%20fra%20CR16.jpgForbereder største NATO-øvelse i Norge på over 15 årNATO gjennomfører denne uken den første av en rekke rekognoseringer i Norge i forkant av øvelsen Trident Juncture 18. Øvelsen blir den største av sitt slag i Norge siden 2002. aktuelt_1878_altklartfornatoseksahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=5631