Forberedelser til havneanligge for amerikansk ubåt nord for Tromsø

Allierte fartøyer anløper rutinemessig norske havner. Forsvaret arbeider i disse dager med planer for mottak av amerikansk ubåt ved Grøtsund Industri- og offshorehavn nord for Tromsø.

​​​​​Med bakgrunn i at det er snakk om reaktordrevet fartøy har relevante etater vært involvert i forberedelsene. Dette inkluderer Statens Strålevern, Fylkets beredskapssjef, Politiet, Tromsø havn, HV-16, Sjøforsvarets Hovedbase Håkonsvern.

Da Olavsvern orlogsstasjon var operativ var allierte ubåter jevnlig innom Tromsø for havneligge. Nå som forsvaret ikke har faste installasjoner i området har det blitt sett på flere alternative lokasjoner, og Grøtsund Industri- og offshorehavn nord for Tromsø har blitt valgt som den beste.

Hvert enkelt anløp må godkjennes på departementsnivå. ​

Det ligger nå i planene at amerikanske ubåter jevnlig vil ha havneligge i Tromsø for mannskapsbytte/hvile og proviantering. Fartøyene det dreier seg om er ikke strategiske ubåter, og bærer følgelig ikke atomvåpen. 

Grøtsund Industri- og offshorehavn er en sivil kai, og vakthold og sikring av området må derfor etableres ved behov for å tilfredsstille våre alliertes krav til sikring av fartøyet. Denne jobben vil bli ivaretatt av avdelinger fra forsvaret i samarbeid med sivilt politi.

Priv. til red.

Ved behov for ytterligere kommentarer kan pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter kontaktes på info@njhq.no , eller tlf 40438083.

 

 

Publisert 11. mai 2016 15:23. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:29.