aktuelt_2129_anskaffelseavnyestriaktuelt_2129_anskaffelseavnyestrihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17602Norske Leopard 2A4NO stridsvogner under øvelse Noble Ledger i 2014. Arkivfoto: Forsvaret /media/PubImages/DSC_4164-Edit.jpg

Anskaffelse av nye stridsvogner

Nye stridsvogner er en viktig kapasitet i landstriden og innebærer en stor investering på flere milliarder kroner. Forsvarssjefen ga som del av Landmaktsutredningen høsten 2017 en tydelig anbefaling om anskaffelse av stridsvogner. Denne anbefaling er også i tråd med Forsvarsjefens fagmilitære råd til ny langtidsplan for Forsvaret høsten 2015. 

Arkivfoto: Forsvaret

Høsten 2017 besluttet Stortinget å anskaffe nye moderne stridsvogner som en del av «Landmaktsproposisjonen». Proposisjonen angir videre at denne kapasiteten trolig ikke vil være på plass før tidligst 2025. Prosjektet om oppgradering av dagens stridsvognspark ble stanset fordi den planlagte oppgraderingen ikke lenger møtte de operative ytelseskravene.

Forsvarsmateriell fremmet i juni en fremskaffelsesløsning for nye stridsvogner. Hovedutfordringen med løsningen var at den skisserte kostnadsrammen i fremskaffelsesløsningen var betydelig høyere enn den økonomiske planrammen for denne anskaffelsen.  Derfor er det behov for å gå en ekstra runde for å finne en akseptabel løsning for fremskaffelse av nye moderne stridsvogner i tråd med Landmaktproposisjonen.

Publisert 26. september 2018 13:34..