aktuelt_1818_antallsoldateriheimeaktuelt_1818_antallsoldateriheimehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1914Heimevernets innsatsstyrke Bjørn West i HV-09 under oppstilling. Arkivfoto: Marte Brohaug/Forsvaret/media/PubImages/Oppstilling_BjørnWest_MarteBrohaug_MG_9723.jpg

Antall soldater i Heimevernet: Her er fasiten

Den siste tiden har det blitt brukt en rekke ulike tall om styrkestrukturen i Heimevernet. Forsvaret vil her gi fasiten på hvordan HV i dag er bygget opp.

37 823 besatte stillinger per mai 2017.

– Langtidsplanen for Forsvaret har lagt opp til 38 000 soldater i Heimevernet, og Forsvaret er nå i gang med å tilpasse strukturen i henhold til dette. Per mai 2017 er 37 823 stillinger besatt, sier Forsvarets HR-direktør, Tom Simonsen.

Antallet soldater til disposisjon i styrkestrukturen vil alltid være noe høyere enn antallet besatte stillinger.

– Dette tallet er høyere enn fastsatt struktur, fordi det til enhver tid er noen stillinger med to personer: Én soldat på vei inn, og én på vei ut. Dette skjer fordi folk går ut på grunn av alder, og noen må inn og læres opp. I tillegg gir vernepliktsordningen noen ørsmå variasjoner i totaltallet Forsvaret til enhver tid har til disposisjon, forteller Simonsen. 

– Når det gjelder antallet besatte stillinger i Heimevernet, rapporterer forsvarssjefen dette formelt til Forsvarsdepartementet tre ganger årlig. Det er dette tallet forsvarssjefen, hans sjefer og Forsvaret for øvrig forholder seg til, avslutter han.

Publisert 10. august 2017 14:15.. Sist oppdatert 15. august 2017 07:04.