Arkivsak: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 21. okt 2014.

Endrer innkallingspraksis

Forsvaret endrer sin praksis og går tilbake til tidligere ordning for innkalling til førstegangstjeneste.

​​

Den tidligere ordningen innebærer en individuell selektering til sesjon og deretter en individuell behandling etter sesjonen.

– Vi ser at den nye ordningen slo uheldig ut. Forsvaret skal representere den befolkningen vi er satt til å verne. Mangfold blant soldatene er viktig for å sikre et bredest mulig grunnlag å velge de best egnede og mest motiverte. Det er avgjørende at Forsvaret har den kompetansen som er nødvendig for å løse oppgavene, sier Tom Simonsen, personaldirektør i Forsvaret.

Tom Simonsen, personaldirektør i Forsvaret.Tom Simonsen, personaldirektør i Forsvaret.

I dag krever så godt som alle stillinger i førstegangstjenesten sikkerhetsklarering. For enkelte som har foreldre fra land som Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med, har det tatt lang tid å skaffe nødvendig dokumentasjon for å kunne sikkerhetsklarere. Det har medført at enkelte har fått en lite meningsfull førstegangstjeneste i påvente av sikkerhetsklarering. I verste fall har de blitt sendt hjem midt i tjenesten.

En arbeidsgruppe er nå satt ned for å se på hvordan Forsvaret kan løse utfordringen med å sikkerhetsklarere personell i tide for tjenesten. Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Forsvarsstaben og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Gruppa hadde sitt første møte mandag, og skal være ferdig med sitt arbeid i månedsskiftet oktober/november.

En del av oppgaven til gruppen blir også å se på en løsning for at personer som har mottatt brevet om fritak fra ordinær førstegangstjeneste i fredstid får en ny behandling.

Publisert 21. oktober 2014 10:39.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:19.