Arkivsak: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 3. mar 2014.

Fellesrom kan redusere kjønnsforskjeller

At kvinner og menn deler rom, kan minske kjønnsforskjeller og skape mer likeverd i Forsvaret. Det viser en ny forskningsrapport.

​​Fredag la Forsvarsdepartementet fram forskningsrapporten «Maskulinitetskulturer i Forsvaret. En studie med fokus på økt rekruttering til Forsvaret». Rapporten gir ny kunnskap om hvordan kvinner møtes i Forsvaret, og er laget av Oxford Research i samarbeid med professorene Ulla-Britt Lilleaas og Michael Kimmel.

Rapport28022014.pdfLast ned hele rapporten her (pdf)


Bra med fellesrom

I rapporten har forskerne gjort flere positive funn. Blant annet tyder alt på at bruk av fellesrom, der begge kjønn deler soverom, bygger ned forskjeller og bidrar til å skape likeverd, fellesskap og godt sosialt miljø. Kjønnene tilpasser seg hverandre.

– Jentene skravler mindre, og gutta blir mer renslige og tenker over hva de sier. Vi mener å se en mer positiv kjønnstilpasning til hverandre. Hvis det er riktig kan kjønnsnøytrale rom være noe for andre avdelinger og våpengrener også. Uniformen er også viktig, den gjør at de tradisjonelle kjønnsmarkørene utvannes, heter det i rapporten.

Det er imidlertid viktig at bruk av fellesrom er forankret i ledelsen, og at ledere griper inn dersom det oppstår uønskede situasjoner og hendelser.


Griper inn mot trakassering

Andre funn viser at menn over 30 år som innen forsvarssektoren er mer positivt innstilt til likestilling enn tilsvarende gruppe av menn utenfor Forsvaret. Det er en sammenheng mellom trivsel og at kvinnene er motiverte, har kjennskap til hva de går til og er i tilstrekkelig god fysisk form.

Samtidig avdekker rapporten også negative funn med jenter som opplever trakassering, ofte med seksuelle overtoner. Samtidig har forskerne funnet eksempler på at andre gutter griper inn når jenter blir utsatt for slike hendelser.


Skal finne tiltak

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er klar på at all mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret er uakseptabelt.

– Slik oppførsel er med på å støte jenter ut av Forsvaret, jenter som vi ønsker og trenger flere av. Vi trenger tydelige ledere som er gode på å lede et mangfold av mennesker. Her har vi fortsatt en vei å gå, sier Søreide og legger til:

– Denne forskningen blir et viktig grunnlag for å forhindre mobbing og seksuell trakassering. Det er viktigere enn noen gang, når vi nå skal tilrettelegge for allmenn verneplikt og motivere jentene til å tjenestegjøre i Forsvaret, sier hun.

Forsvaret skal nå gå nøye gjennom rapporten for å se på hvordan funnene kan brukes til å utvikle nye tiltak.

– Dette arbeidet er allerede i gang, sier personaldirektør i Forsvaret, Tom Simonsen.

Publisert 3. mars 2014 10:44.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:17.