Arkivsak: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 13. des 2013.

Kronprinsen utnevnt til admiral og general

Kronprins Haakon har i dag blitt utnevnt til admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren og general i Luftforsvaret.

​​På samme måte som daværende kronprins Harald ble utnevnt til general og admiral i 1977, har regjeringen i dag utnevnt kronprins Haakon til admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren og general i Luftforsvaret. Dermed følges tradisjonen om at Norges kronprins utnevnes til den høyeste grad i de tre forsvarsgrenene ved 40 års alder.


Samlende kraft

Det var forsvarssjef Harald Sunde som overfor forsvarsministeren innstilte på at regjeringen utnevner kronprins Haakon til general og admiral. Sunde understreker kongehusets betydning for Forsvaret.

– Kongens og kronprinsens bånd til Forsvaret verdsettes meget høyt. Kongehusets sterke og samlende kraft når nasjonen settes på prøve, slik som under andre verdenskrig, er en ledestjerne for oss i Forsvaret, sier Sunde.


Militær bakgrunn

Kronprinsen har militær utdanning fra Sjøkrigsskolen som han avsluttet i 1995. Også kong Harald og hans far, kong Olav, har krigsskoleutdanning fra Forsvaret. Daværende kronprins Olav ble til og med utnevnt til forsvarssjef av regjeringen i London 30. juni 1944. Han overtok ledelsen av de norske styrkene og samarbeidet med de allierte fram til krigens slutt. Kongehusets konstitusjonelle kobling til Forsvaret følger av Grunnlovens paragraf 25 (se faktaboks).


Kronprins Haakon under en øvelse utenfor Bergen i 2011. Her med kommandørkaptein Jon Ivar Kjellin, sjef for Kystjegerkommandoen. Foto: Torbjørn KjosvoldKronprins Haakon under en øvelse utenfor Bergen i 2011. Her med kommandørkaptein Jon Ivar Kjellin, sjef for Kystjegerkommandoen. Foto: Torbjørn Kjosvold

Publisert 13. desember 2013 10:14.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:17.