Arkivsak: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 25. apr 2012.

Sønsteby tildelt Forsvarets hederskors

– Gunnar Sønsteby er et forbilde, sier forsvarssjefen.

​​Fredag ble Sønsteby tildelt Forsvarets hederskors. Han er den første i historien som blir tildelt denne dekorasjonen.

Han tildeles hederskorset for sin utrettelige og uavbrutte innsats for Forsvaret og forsvarssaken. 

Norges høyest dekorerte borger

– Med sitt brennende engasjement har Sønsteby gjennom flere mannsaldre vært en inspirasjon for alle i Forsvaret og et forbilde som har bidratt til å skape gode holdninger og ansvarsfølelse hos soldatene, og for Forsvarets virke, sier forsvarssjef Harald Sunde.

– Han har vært av avgjørende betydning for at Krigskorset skal være nasjonens varige dekorasjon for tapperhet, legger han til.

Sønsteby, også kjent som «nummer 24», er den eneste som har blitt tildelt Krigskorset med tre sverd og er dermed Norges høyest dekorerte borger.

– ​Han har gjort en betydelig innsats

Forsvarets hederskors ble innstiftet 30. januar 2012. Den tildeles av forsvarssjefen for verdifull innsats for Forsvaret.

– Det finnes enkeltmennesker som for sin innsats gjennom en lang karriere, eller for særlig fortjenstfull virksomhet i eller for Forsvaret fortjener vår synlige anerkjennelse, sier Sunde og legger til:

– Det er helt på sin plass at Gunnar Sønsteby tildeles denne dekorasjone​n. Også etter sin militære karriere,​​ har han gjort en betydelig innsats for Forsvaret.

 DELTE UT KORSET: Forsvarssjef Harald Sunde sier Sønsteby har bidratt til å skape gode holdninger og ansvarsfølelse hos soldatene og for Forsvarets virke.

Forsvarssjef Harald Sunde sier Sønsteby har bidratt til å skape gode holdninger og ansvarsfølelse hos soldatene og for Forsvarets virke.

Publisert 25. april 2012 16:02.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:16.