Arkivsak: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 26. sep 2013.

To nye generaler utnevnt

I tillegg til utnevnelsen av ny forsvarssjef i dag, har også Kongen i statsråd utnevnt to nye generaler, en til Forsvarsstaben og en til Forsvarets operative hovedkvarter.

​​

Kongen i statsråd har i dag utnevnt brigader Rolf Erik Bjerk til generalmajor i Hæren og ny sjef for Økonomi- og styringsavdelingen ved Forsvarsstaben etter generalmajor Espen Amundsen.

Bjerk kommer fra stillingen som nestleder ved FD III, avdeling for økonomi og styring. Han har meget bred erfaring fra fagfeltet.

Brigader Bjerk er 53 år. Han ble uteksaminert fra Hærens stabsskole II i 1994 og hovedkurset ved Forsvarets høgskole i 2001. Han ble utnevnt til brigader 15. april 2005.

Bjerk har ha flere stillinger innen Hærens samband, blant annet har han vært sjef ved Elektronisk Krigføringskompani. Han var deretter ett år ved Hærens forsyningskommando som materielloffiser, før han i to og et halvt år var organisasjons- og materielloffiser ved Sambandsinspektoratet.

Brigader Rolf Erik Bjerk, nyutnevnt generalmajor i Hæren og ny sjef for Økonomi- og styringsavdelingen ved Forsvarsstaben. Brigader Rolf Erik Bjerk, nyutnevnt generalmajor i Hæren og ny sjef for Økonomi- og styringsavdelingen ved Forsvarsstaben. 


Fra 1992 til 1996 var han sjef for planseksjonen og våpenstaben ved Sambandsregimentet. I denne perioden hadde han en midlertidig beordring til Forsvarets overkommando/ Forsyningsstaben på et halvt år som materiellstabsoffiser. Fra 1996 til 2003 hadde han en rekke stillinger i Forsvarets overkommando/Hærstaben; seksjonssjef og kontorsjef ved Krigsorganisasjonskontoret, kontorsjef ved investeringskontoret, prosessleder produksjonsplan samt prosesseier iverksetting og styring. 

Han ble i 2003 utnevnt til oberst mot stillingen som nestleder ved FD V-3/styring - budsjett - og resultatanalyse, og videre ble han i april 2005 utnevnt til brigader mot stillingen som nestleder ved FD III. Fra september 2008 til juli 2009 hadde han midlertidig beordring som sjef FD III, med midlertidig grad som generalmajor.

Brigader Rolf Erik Bjerk tiltrer stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nåværende sjef for Økonomi- og styringsavdelingen i Forsvarsstaben, generalmajor Espen Amundsen, går av med pensjon.Kongen i statsråd har i dag utnevnt brigader Yngve Odlo til generalmajor i Hæren og ny sjef for Operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter etter generalmajor Rune Jakobsen.


Brigader Yngve Odlo, nyutnevnt generalmajor i Hæren og ny sjef for Operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. Brigader Yngve Odlo, nyutnevnt generalmajor i Hæren og ny sjef for Operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Odlo har siden januar vært stilt til disposisjon for Forsvarssjefen. Han har meget bred erfaring og har hatt en rekke viktige stillinger både nasjonalt og i internasjonale operasjoner.

Brigader Odlo er 50 år. Han ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 1999 og US Army War College i 2008. Han ble utnevnt til brigader 1. februar 2010.

Odlo har blant annet tjenestegjort som eskadronsjef ved Brigaden i Nord-Norge, sjef Våpenstab og utdanningsoffiser ved Våpenskolen/Søndenfjeldske dragonregiment, operasjonsoffiser ved Panserbataljonen/Brig 15 og seksjonssjef ved planavdelingen i Hærstaben ved Forsvarets overkommando.

Fra august 2002 til februar 2005 tjenestegjorde han som bataljonssjef ved Panserbataljonen/Brigade Nord/6. divisjon, og var i perioden mai 2004 til februar 2005 sjef for Battle Group 3 i ISAF VI. I perioden 2005–2007 tjenestegjorde han som sjef for Styrkeproduksjon i Hærens styrker (HSTY). Etter gjennomført US Army War College sommeren 2008 tjenestegjorde han en kort periode som sjef Operasjon-plan ved FD III, før han ble fast tilsatt som sjef for situasjonssenteret(SITSEN) 1. januar 2009.

1. februar 2010 ble han utnevnt til brigader i Hæren og beordret i stillingen som sjef for Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll-informasjonssystemer (FK KKIS). Han tjenestegjorde videre som Chief of Staff ved Headquarters Regional Command North/ISAF fra mars til september 2012. Fra 1. januar 2013 er han midlertidig beordret til disposisjon for forsvarssjefen.

Brigader Odlo tiltrer stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nåværende sjef for Operasjonsstaben ved FOH, generalmajor Rune Jakobsen, er beordret som generalinspektør for Hæren.

Publisert 26. september 2013 15:42.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:17.