IMG_3963REDweb2IMG_3963REDweb2http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_3963REDweb2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1660

Forsvaret sentral i handlingsplan

Regjeringen lanserte mandag formiddag handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet, hvor Forsvaret spiller en sentral rolle.

For 15 år siden vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325, som omhandler at kvinner skal ha beskyttelse mot vold i konflikt, samt at kvinners deltakelse og rettigheter er nødvendig for internasjonal fred og sikkerhet. Kvinner er ikke bare ofre, men også en stor ressurs. Regjeringen lanserte sin nye handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet for tidsperioden 2015-18 på Litteraturhuset i Oslo mandag formiddag.

Norges departementer har samarbeidet tett for å utvikle denne handlingsplanen. Statsminister Erna Solberg åpnet lanseringen ved å fortelle om viktigheten rundt disse temaene. Utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne fortalte hver for seg handlingsplanens grunnlag innenfor sine fagfelt.

FORSVARET FØLGER HANDLINGSPLANEN

Til stede var også representanter fra Forsvaret. Det norske forsvaret er opptatt av at handlingsplanens delmål følges når internasjonale operasjoner gjennomføres. Kjønnsperspektivet skal ivaretas i operasjonsplanlegging, gjennomføring og evaluering. Alle som deltar i internasjonale operasjoner skal få opplæring i å integrere kjønnsperspektivet i sitt arbeid. Forsvaret ønsker også å øke antall kvinner i internasjonale operasjoner generelt og i operative stillinger og avdelinger.

Blant Forsvarets representanter var forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Tiltakene i handlingsplanen har vi jobbet med i flere år. Vi har blant annet hatt fokus på å unngå seksualisert vold mot kvinner i de områdene hvor vi gjennomfører operasjoner, og vi vektlegger å trekke kvinner inn i fredsbygging, sier forsvarssjefen.

Likestilling er et viktig tema for Forsvaret, også innad i organisasjonen.

– Vi prøver å være en foregangsorganisasjon ved å ha kvinner i lederposisjoner, hvor for eksempel to av lederposisjonene i de norske styrkene i Afghanistan har vært kvinner. Videre er FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 en integrert del i utdanningsinstitusjonene våre og undervises på alle nivå fra befalsskole til stabsskole, sier forsvarssjefen.

VERNER OM KVINNER

Forsvarssjefen forteller videre at Forsvaret påtar seg et viktig ansvar for kvinners sikkerhet når operasjoner gjennomføres i konfliktområder.

– Når det gjelder fredsbygging, å bygge opp samfunn igjen, og redusere konfliktlinjen i forskjellige samfunn, så spiller kvinner en viktig rolle. De er med på samfunnsbygging helt fra grunnen av, fra familiesituasjoner til å få lokalsamfunn til å virke. Da er det opp til oss som befinner oss i området å bidra til at kvinnene får spille den aktive rollen som trengs, avslutter forsvarssjefen.

Publisert 17. februar 2015 12:52. av Sondre Lindhagen Nilssen, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:20.