MEH_28690MEH_28690http://forsvaret.no/media/PubImages/MEH_28690.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2361
ymer1_01ymer1_01http://forsvaret.no/media/PubImages/ymer1_01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2363

Garden evalueres

I juni skal Hans Majestet Kongens Garde testes av Forsvarets operative hovedkvarter. Parallelt med det skarpe oppdraget skal Garden løse oppdrag i en større ramme.

Foto: Marthe Brendefur

– Operativ evne er det viktigste produktet vi leverer, sier major Øystein Fossum Nilsen og legger trykk på «viktigste». 

– Det er veldig bra at vi skal evalueres. Endelig blir vi målt på det vi skal levere, og ikke bare enkle data, konkluderer han. 

Under øvelse Oslofjord som går av stabelen i begynnelsen av juni, skal Garden gjennom en operativ evaluering. Evalueringsteamet vil i hovedsak ta for seg staben og kompanibefalet. 

– Vår rapportering er basert på hva vi mener er status i bataljonen. Å bli vurdert av utenforstående, vil gi oss et godt grunnlag for videre prioritering, utdyper Nilsen. 

Jevnlige stabsøvelser​

Med ham som pådriver, har bataljonsstaben hatt stabsøvelser annenhver tirsdag siden i fjor høst. 

– Stabens hverdag fylles med ting som må gjøres, og det blir liten tid til å vedlikeholde enkeltmannsferdigheter som skyting, sanitet, samband og de andre verktøyene en stabsoffiser skal kunne bruke. Treningene har gjort oss bedre på de fagområdene vi har øvd, for eksempel plan- og beslutningsprosesser. Det gjør at vi stiller stadig mer forberedt til øvelser, forteller majoren.

Storøvelsene har også blitt endret for å gi staben mer reell trening. 

– Det siste året har vi lagt mer vekt på å legge opp øvelsene sånn at også staben blir utfordret. Slik som det er nå, må staben gjennomføre prosesser raskt i en ukjent situasjon. Garden har en liten stab, så når vi tar ut offiserer til øvingsledelsen så fjerner man fort viktige funksjoner uansett hvilken seksjon du tar fra, forteller den tidligere spesialjegeren. 

Øvingsledelsen består stort sett av to stabsoffiserer og en kompanisjef. 

felles forståelse

Kaptein Per Arne Halvorsen skal lede 4. Gardekompani i felt under øvelse Oslofjord. For ham er det et soleklart suksesskriterium at alle har samme situasjonsbilde. 

– Befalet i kompaniet har svært variert bakgrunn. Noen har kun operert på mindre sambandsnett, mens andre er vant med å være på et større nett med aktive enheter. Gode rapporteringer på sambandet er avgjørende for at alle skal ha samme situasjonsbilde, sier Halvorsen. 

Han peker på at riktig rapportering går begge veier. Det er ikke bare soldatene på post som må rapportere opp til kommandoplassen.

Gleder seg til evaluering

Halvorsen understreker at staben har et stort ansvar for å sørge for at dem som er ute, har det samme bildet som kommandoplassen. Til sjuende og sist er det soldaten som må håndtere hendelser initialt. Nå ser han fram til evalueringen i juni.

– Vi gjør ikke noen spesielle forberedelser kun fordi det kommer et evalueringsteam, det er ikke realistisk. Kompaniet har det nivået og standpunktet det har, og det er det vi må slåss med, sier Halvorsen og legger til: 

– Vi kan ikke være redde for å få en tilbakemelding. Det er kjempepositivt for avdelingen å bli sett av en nøytral part. Det er bra for utviklingen, og nyttig for alle nivåer. Evaluering er et positivt ladet utrykk.

Publisert 27. mai 2015 10:03. av Hans Majestet Kongens Garde. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.