aktuelt_2281_b52trenerivaarenaeroaktuelt_2281_b52trenerivaarenaerohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19104Et amerikansk B-52 bombefly eskortert av norske F-16. Foto: Forsvaret./media/PubImages/2019-03-28_(U)_B-52_447A8891.JPG

Amerikanske B-52 trener i våre nærområder

28. mars gjennomførte US Air Force en flyving i internasjonalt luftrom i våre nærområder. Norske F-16 var tilstede under deler av flyvingen.

I en begrenset periode har US Air Force fly av typen B-52 i Storbritannia og derfra gjennomføres treningsflyvninger i europeisk luftrom. Flyene bærer ikke skarpe våpen under treningen. Amerikanske fly er jevnlig i Europa for å trene sammen med allierte. Formålet er å vise tilstedeværelse og gjøre seg kjent med våre omgivelser. Som en del av sitt treningsprogram har US Air Force uttrykt ønske om også å operere i våre nærområder.

 

 

aktuelt_2281_b52trenerivaarenaeroaktuelt_2281_b52trenerivaarenaerohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19101Arkivfoto: Et amerikansk B-52 ekskortert av to norske F-16 over Trøndelag under vinterøvelse Cold Response 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret./media/PubImages/20160301tk_C1586.jpg
aktuelt_2281_b52trenerivaarenaeroaktuelt_2281_b52trenerivaarenaerohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19102Arkivfoto: B-52 sammen med norske F-16 i luftrommet over Namsfjorden utenfor Namsos under øvelsen Cold Response 2016. I forgrunn sees fregattene KNM Thor Heyerdahl og KNM Roald Amundsen. /media/PubImages/20160301JKJ_4353.jpg

USA er vår viktigste allierte. For at USA skal kunne bidra til å forsvare oss, må amerikanske styrker øve både i Norge og våre nærområder. Vår evne til å operere sammen med nære allierte er svært viktig for en troverdig avskrekking og et effektivt forsvar av Norge og alliansens territorium, noe som også ble vist under øvelse Trident Juncture. Gjennom sin tilstedeværelse med ulike militære styrker og kapasiteter i Europa viser USA at de tar sine forpliktelser overfor NATO på alvor. 

Publisert 29. mars 2019 10:09.. Sist oppdatert 29. mars 2019 14:04.